آیا میشود یک مرد مسیحی با زن مسلمان ازدواج کند!؟ اگر زن مسلمان تغییر دین دهد به مسیحیت ،خدا دیگر زن مسلمان را دوست ندارد!؟

ازادی و دمکراسی در کتاب مقدس دارای مفاهیم خاص خودش است و نمی توان آن را صد در صد با ازادی یا دمکراسی یونانی یکیپنداشت. در مورد ازدواج نیز مسلما" ازادی انتخاب وجود دارد و بر خلاف بعضی نظریات، خدای کتاب مقدس نظر خود را بر ما تحمیلنمی کند ولی حکیمانه و سالم و دوراندیشانه تر است که انتخاب ما با معیا ر های الهی منطبق باشد و اگر به این موضوع به صورتی دیگر بیندیشم چگونه می توان پذیرفت که یک ایماندار متعهد مسیحی با یک شخص غیر مسیحی بتوانند در زندگی روز مره باهم توافقروحانی وحتی فیزیکی داشته باشند؟ باید متذکر شد که ازدواج در مسیحیت یک عمل روحانی است نه یک وصلت مدنی و امری است بسیار مقدس و محترم در نظر خدا.

بنابراین هرچند افراد غیر مسیحی، اشخاص موجه و سالم وخوبی باشند ولی این ازدواج با توجه به اینکه کلام خدا به ما هشدار داده است، نمی تواند روند منطقی و عاقبت خوبی داشته باشد و بر اساس تجربیات سالیان دراز متأسفانه اکثرا" با شکست مواجه می شود.

مسلماً اگر زن مسلمان بدون انگیزه ازدواج با یک مسیحی بلکه صادقانه و صمیمانه و آگاهانه عیسی مسیح را شروع به پیروی کند، و اراده و خواست خدا را در ازدواجش طالب باشد، ازدواج موفق و زیبایی را با یک مسیحی مؤمن دیگر می تواند پیش گیرد. در ضمن خدا همه مردم دنیا را دوست دارد و هیچ عمل ما، محبت ما به خدا را نسبت به ما نه کم و نه زیاد خواهد کرد. خدا ما را بخاطر وجود ما دوست دارد و نه بخاطر اعمال یا اعتقادات ما.

شاد و پیروز و سربلند باشید،

پاسخ از: علی خیراندیش

Oct/13/2018 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 132 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر