جنگهای صلیبی مسیحیان چه بوده اند؟

جنگهای صلیبی برخی از بیشترین استدلالات را برضد ایمان مسیحیان موجب شده‌اند. برخی تروریستهای مسلمان حتی ادعا میکنند که حملات تروریستی آنها به جهت انتقام از آن چیزیست که مسیحیان در جنگهای صلیبی مرتکب شده اند. جنگهای صلیبی چه بوده اند،  و چرا به آنها به مثابه مساله ای بزرگ در ایمان مسیحیان نگریسته می شود؟

اول از همه، جنگهای صلیبی را نباید به مثابه جنگهای صلیبی " مسیحیان" دانست. اکثر افراد درگیر در جنگهای صلیبی به واقع مسیحی نبوده اند، هرچند که آنها مدعی آن بودند. نام مسیح براثر اقدامات بسیاری از صلیبیون، مورد آزار، سوءاستفاده، و کفران قرار گرفت. دوم، جنگهای صلیبی در حدود 1095 تا 1230 پس از میلاد واقع شدند. آیا باید اقدامات غیر کتاب مقدسی افرادی که خود را مسیحی می نامیدند و صدها سال پیش اتفاق افتاده، هنوز برضد مسیحیان حال حاضر بکار برد؟

سوم، نه اینکه این یک بهانه کافی باشد، ولی مسیحیت تنها دین خشونت آمیز در گذشته نبوده است. در واقع، صلیبیون به حملات مسلمین به سرزمینی پاسخ دادند که ابتدائاً توسط مسیحیان اشغال شده بوده. در حدود 200 تا 900 پس از میلاد مسیح، سرزمین اسرائیل، اردن، مصر، سوریه، و ترکیه، ابتدا در سکونت مسیحیان بود. وقتی اسلام قدرت یافت، مسلمین این سرزمینها را مورد هجوم قرار دادند و وحشیانه مسیحیان ساکن در این سرزمینها را مورد ظلم، به بردگی کشیدن، تبعید، و حتی قتل قرار دادند. در پاسخ، کلیسای کاتولیک روم و پادشاهان و امپراتورهای "مسیحی" اروپا به صلیبیون دستور بازپس گیری سرزمینهای اشغالی مسلمین را دادند. این اقدامات، با این وجود اسفبار است. هیچ توجیهی برای تصرف زمینها، کشتن ساکنان، و ویرانی شهرها به اسم عیسی مسیح در کتاب مقدس وجود ندارد. در عین حال، اسلام یک دینی نیست که بتواند در این مسائل بی گناه بوده باشد.
بعنوان جمع‌بندی نهایی، جنگهای صلیبی اقداماتی در سده های 11 تا 13 پس از میلاد مسیح در جهت بازپسگیری سرزمینی در خاورمیانه بوده که توسط مسلمین پیشتر فتح شده بود. جنگهای صلیبی اسف‌بار و شریرانه بوده. بسیاری از افراد به "گرویدن" به مسیحیت اجبار شده اند. اگر نمی پذیرفتند، به قتل می رسیدند. ایده غلبه بر زمین از طریق جنگ و خشونت به نام مسیح، کاملاً مغایر کتاب مقدس است. بسیاری از اقداماتی که در جنگهای صلیبی حادث شده کاملاً مغایر با همه چیزی است که عقیده مسیحیت بر آن استوار است. چگونه میتوانیم پاسخ دهیم وقتی، در نتیجه جنگهای صلیبی، عقیده مسیحیت از طرف بیخدایان آتئیست، ندانم‌گراهای آگنوستیک، شکاکان و سایرین از ادیان دیگر مورد حمله واقع می شود؟ ما به این روشها پاسخ می دهیم: 1) آیا مایلید اقدامات افرادی که بیش از 900 سال پیش میزیسته‌اند را پاسخگو باشید؟ 2) آیا مایلید اقدامات افرادی که تنها مدعی ایمان شما هستند را پاسخگو باشید؟ سعی در سرزنش همه مسیحیت برای جنگهای صلیبی مشابه سرزنش همه مسلمانان برای تروریسم های اسلامی است.

 

منبع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر:  مسیحیت در طی قرنها نوشته ارل کیرنز

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: علیرضا مربی

Aug/19/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 702 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر