آیا وجود جهنم منصفانه است و با خدای با محبت سازگار است؟

کتاب مقدس بارها از جهنم صحبت کرده است و عیسی مسیح نیز تاکید داشته اند که جهنم وجود دارد. خدا در ضمن اینکه محبت است، عدالت نیز هست. او عدالت مطلق و محبت مطلق است. عدالت ایجاب می کند که شیطان و فرشتگانش و افرادی که گناهکارند به مجازات خود برسند. خدا از هلاک شدن مرد گناهکار خوشنود نمی شود و می خواهد همه نجات یابند. برای همین منظور عیسی مسیح قربانی کامل برای گناهان بود و او بجای ما جریمه گناهان را بر روی صلیب پرداخت و هر که به او و به کارش بر صلیب ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. عدالت ایجاب می کند که گناه جریمه شود. مسلما" هیچکس خوشحال نخواهد شد که مادر ترزا و هیتلر به یک عاقبت دچار شوند. عدل الهی پاسخ این سوال است. اما مسیحیت در کنار عدل الهی، آمرزش و محبت الهی را نیز ارائه می دهد.   

 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 452 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر