چون در ایران کلیسایی برای عبادت نیست، من به عنوان یک مسیحی کاتولیک چگونه با خداوند اتصال پیدا کنم؟ چگونه خداوند را عبادت کنم؟ شمع روشن کنم و فکرم رو متمرکز خداوند و مسیح کنم؟

مسلما" مهم است که وقت خاصی را در روز به دعا و عبادت خدا بگذرانید واین وقت خاص اصولا قبل از شروع روزمان می باشد. سعی کنید با خدا رابطه ای صمیمی و دوستانه برقرار کنید و نیاز به کلمات غامض برای ایجاد ارتباط با خدا نیست و همچنین نیازی به دعا به زبان خاصی نمی باشد. یعنی به همان زبان مادری خود با خدا ارتباط برقرار کنید و فراموش نکنید که دعایتان را در نام عیسی مسیح انجام دهید، چون عیسی مسیح تنها واسطه میان انسان و خداست. 

در هیچ جای کتاب مقدس نوشته نشده که شخص برای دعا حتما می بایست شمع روشن کند و اگر واقعا" خیلی اصرار به روشن کردن شمع دارید می توانید در هنگام دعایتان شمعی را نیز روشن کنید.

فراموش نکنید که به همراه دعا کتاب مقدس را نیز مرتبا" و به ترتیب کتابهایش مطالعه کنید و از خدا بخواهید که از طریق کلامش با شما ارتباط برقرار کند.

و حتما" سعی کنید کلیسایی خانگی در اطراف خود پیدا کنید که در جلسات آن مرتبا شرکت کنید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/09/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 332 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر