دوستان مسلمان سؤال می کنند که چرا چهارانجیل وجود داره؟ آیا انجیل تحریف شده است؟ آیا چهار انجیل با هم تناقض دارند؟

این سؤال که چرا چهار انجیل وجود دارد، برخاسته از یک طرز تفکر اسلامی است که طبق کتاب قرآن مسلمانان انجیل فقط یک کتاب است که از آسمان بر عیسی مسیح نازل شده است!!! 

مسیحیان به چنین مطلبی به هیچ عنوان اعتقاد ندارند. انجیل، عنوان عربی برگرفته ازاصل زبان یونانی اِوانگِلیون می باشد که به معنای مژده یا خبر خوش است! و مطابق ایمان مسیحی از میان رسولان یا حواریون مسیح و نیز شاگردانِ حواریون مسیح که شاهدان زندگی و تعالیم و مرگ و رستاخیز و صعود مسیح بودند، چهار نفر بصورت کامل و جامع این مطالب را جمع آوری کردند و تحت هدایت و رهبری و الهام روح خدا آنها را در حالیکه همه شاهدان اتفاقاتی که برای افراد افتاده بود در قید حیات بودند، با دقت و صحّت کامل نگاشته اند. این چهار انجیل از چهار جنبه مطالب ذکر شده را در باره عیسی مسیح نگاشتند:

متی از دیدگاه یهودی و به منظور اثبات این مسئله که عیسی همان مسیحای موعودی است که یهودیان منتظرش بودند، انجیلش را نوشت.

مرقس از دیدگاه رومی به منظور اثبات این مسئله که عیسی مسیح به خاطر خدمت به مردم به جهان آمده انجیلش را نوشت.

لوقا از دیدگاه یونانی به منظور اثبات این مسئله که عیسی مسیح آن انسان کاملی است که فلاسفه به دنبال آن هستند، انجیلش را نوشت.

و یوحنا از دیدگاه روحانی و جهانی به منظور اثبات این مسئله که عیسی مسیح کلمه ازلی و ابدی خداست و او هم ذات با خداست انجیلش را نوشت.

قابل ذکر است که در قرن اول میلادی، نه فقط این چهار انجیل نوشته شد بلکه هزاران هزار انجیل توسط ایمانداران به مسیح خطاب به دوستان و فامیلها و آشنایانشان نوشته شد که در آنها به بعضی از معجزات و سخنان عیسی مسیح اشاره شده بود و هدف نگارش این انجیلها رسانیدن خبر خوش ظهور عیسی مسیح یعنی نجات دهنده جهان به فامیل و دوست و آشنایان بود.

اما علت انتخاب این چهار انجیل، جامع بودن آنها و نگارش آنها توسط شاهدان عینی و نیز خوانده شدن آنها به عنوان انجیلهای معتبر و الهام شده در کلیساهای مختلف و تبدیلی که این انجیلها در زندگی مردم بوجود می آوردند بوده است.

جهتت اطلاعات بیشتر در باره انجیلها و رد ادعای مسلمانان مبنی بر تحریف انجیلها می توانید به مقالات بسیار زیاد ما در وب سایت پرپاسخ مراجعه فرمایید.

Sep/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 154 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر