چگونه به ایین مسیحیت در بیاییم؟

دوست بسیار عزیز سلام،

امیدوارم تندرست و شاد و پیروز باشید.

عیسی مسیح برای ایجاد رابطه بین انسان و خدا آمد و هدف او در وهله اول ایجاد مذهب یا دین خاصی نبود. او پسر خدا بود که جانش را بر صلیب فدای گناهکاران کرد و سه روز پس از مرگ زنده شد و او پسر خدا و خداوند است. هر که از گناهان خود توبه و بازگشت کند و به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوندش که برای او مصلوب شده و سه روز بعد از مرگش زنده شده ایمان آورد و اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است نجات خواهد یافت. برای مسیحی شدن نیازی به اجرای مراسم خاصی نیست. تنها مراسمی که انجام می شود تعمید آب است. شخصی که از گناهانش توبه کرده و ثمره شایسته توبه ببار آورده توسط کشیش یا شبان کلیسایی تأئید می شود که تعمید آب بگیرد و پس از تعمید آب آن شخص عضو کلیسا می شود و می تواند در ایمانش رشد کند. وقتی به مسیح ایمان می آورید حتما" باید کتاب مقدس را هر روزه مطالعه کنید و با خداوند رابطه داشته باشید و با او مصاحبت داشته باشید و در مشارکت با ایمانداران به مسیح قرار بگیرید و پیغام خبر خوش انجیل را که باعث نجات شما شده به دیگران نیز برسانید. اینها همه باعث رشد شما در ایمان جدیدتان خواهد شد.

در صورتی که مایل به رشد بیشتر در ایمانتان هستید و امکاناتی در جایی که هستید وجود ندارد می توانید شماره تلفن مبایلی برای ما بفرستید تا از طریق امکاناتی که در دسترس داریم با شما تماس بگیریم و شما را در ایمانتان کمک کنیم.

دوستدار و دعاگوی شما،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/17/2016 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 568 بازدید 4  

نظرات کاربران

  • نظر فایزه

    در مورد دین مسیح میخواهم بیشتر بدانم وآیا در اتریش کلیسایی هست که با آن مکاتبه داشته باشم


ارسال نظر