هرگز مسلمانان تولدعیسی را نتیجه آمیزش جنسی خدا با مریم نمی دانند بلکه این تولد را معجزه و نشان از قدرت و توانایی خدای یگانه می دانند و این مسیحیان هستند که عیسی راچون از یک باکره متولد شده هم ذات با خدا می دانند و چه سخت گمراه هستند که چنین تفکری دارند؟

واقعا" تعجب می کنم که شما اظهار می دارید که مسلمانان چنین ادعایی ندارند که مسیحیان با گفتن اینکه عیسی پسر خداست معتقدند خدا با باکره ای بنام مریم آمیزش جنسی داشته است!!!؟؟؟ 

من خود، بارها از اکثر مسلمانان این ادعا را شنیده ام و در مناظرات و بحثهای متفاوت این ادعا از طرف مسلمانان ابراز شده است. شاید شما با چنین مطلبی روبرو نشده اید و برای شما تازگی دارد که بنده احتمال آن را بسیار کم می دانم!

در ضمن اعتقا د مسیحیان به هم ذات بودن مسیح و پدر و روح القدس به هیچ عنوان امری نیست که نشانه گمراه بودن ایشان باشد و این اعتقاد ریشه در کلام خدا یعنی کتاب مقدس یهود و مسیحیان دارد. 

این خداست که خود را در کلامش مکشوف کرده و ما انسانها تعیین نمی کنیم که ذات خدا چگونه باید باشد. خدا در کلامش این چنین به ما آشکار کرده که او ذاتی است که در پدر و پسر و روح القدس می باشد. برای اطلاعات بیشتر در باره این مکاشفه خدا در کلامش، لطفا" مقالات ما را در پاسخ به مسلمانان و دیگر منتقدین در وب سایت پرپاسخ مطالعه کنید. در باره این مطلب مقالات کافی وجود دارند که به تفصیل به آن پرداخته شده است.

لطفا" بدون مطالعه کلام خدا و تحقیق در باره نوع اعتقادات مسیحیان در باره آنان پیش داوری نکنید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/22/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 243 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر