سلام در انجیل اشاره به حجاب شده و اینکه من نمی دونم چرا مسیحیان حجاب ندارند. چرا؟؟ برای زنان در کشورهای خارج مانند آلمان، احترام قائل نشده اند و در بعضی از کلیساها همجنس بازی را تعلیم می دهند و ازدواج همجنس هست. مگه مسیحیت به این معنا نیست که پاک باشیم و ازدواج همجنس نباشه و باب 20 سفر خروج را رعایت کنیم؟؟ولی من دیگه مسیحیتی رو در جامعه می بینم که به دستورات عمل نمی شود، چون می گویید گناهان ما بخشیده شده! خوب یعنی به معنای هرکاری کردن هست؟؟ چرا شما در حضور خدا می رقصید و می خندید؟ من جلوی شما برقصم و بخندم ایا طرف مقابلم تعجب نمی کند و یا نارحت نمی شود؟؟چرا با احترام کامل نزد خدا دعا نمی کنید ؟؟

به هرحال در باره حجاب در مسیحیت، کاملا" مشخص است که در قرن اولیه به علت استفاده سرپوش برای زنان این مسئله یک مسئله فرهنگی بوده و کتاب مقدس به اصل مطلب می پردازد و آن اطاعت زن و شوهر و تسلیم زن و شوهر به یکدیگر می باشد. مسلما" در آن زمان به علت اینکه زنان روسپی از روسری استفاده نمی کردند، کلیسا برای نشان دادن اینکه زنان مسیحی در پاکی و تقدس با آنها متفاوت می باشند، از روسری استفاده کرد. اما فلسفه و انگیزه روسری یا حجاب به قول شما در مسیحیت کاملا" متفاوت است. در اسلام اعتقاد بر این است که موی زن باعث تحریک جنسی مرد می شود. اما باید توجه داشته باشید که مسیحیت به چنین چیزی معتقد نیست. انجیل به ما نشان می دهد که گناهان از افکار ناپاک شروع می شود و این موی زن نیست که مرد را تحریک می کند بلکه مشغول شدن فکر مرد به اینگونه مسائل او را تحریک به گناه و اقدام به زنا می کند. البته ما مسیحیان معتقد نیستیم که زن می بایست جلف بپوشد و در انجیل نوشته شده که زن می باست با حیا باشد و لباس مناسب بپوشد. اما مسیحیت با قلب پلید و ناپاک انسانها کار دارد. بنده در ایران شاهد این بوده ام و هستم که بسیاری از مردان با اینکه زنان کاملا" حجاب را نیز رعایت کرده اند اما باز هم به همین زنان رحم نکرده اند و به آنها تجاوز کرده اند و از این نوع مثالها زیاد است. پس مسئله از دل بر می خیزد دوست عزیزم.

در باره همجنس بازی، کتا بمقدس شدیدا" بر ضد آن سخن گفته و مسیحیانی که به کتاب مقدس به عنوان معیار و مقیاس ایمان و عمل خود معتقدند به هیچ عنوان همجنس بازی را تأئید نمی کنند. کلیساهایی که با این امر سازش کرده اند، اعتقادات لیبرال دارند و با مسائل دنیوی و گناه آلود سازش کرده اند و تعداد این کلیساها زیاد نمی باشد. کلیسای کاتولیک کاملا" مخالف همجنس بازی می باشد و بسیاری از کلیساهای پروتستان نیز با این امر مخالفند و تعداد انگشت شماری از کلیساها با این امر سازش دارند. در جوامع اسلامی نیز در باره همجنس بازی با تفسیرهای مختلف روبرو هستیم.

اما کتاب مقدس کاملا" واضح با این امر مخالفت کرده و آن را گناه فاحش نامیده است. اما باید بدانیم که کلیساهایی نیز وجود دارند که با محبت کردن به این همجنس بازان و نشان دادن آغوش باز به آنان، آنها را به سوی زندگی پاک و مقدس و خانوادگی برگردانده اند و این همجنس بازان از این گناه رهایی یافته زندگی پاکی را دنبال کرده اند و تعداد اینگونه افراد که عوض شده اند نیز کم نیستند. پیغام انجیل پیغام تبدیل است و کار مسیح تبدیل زندگیهاست و نه محکوم کردن مردم. انجیل گناه را محکوم می کند اما گناهکار را محبت می کند تا به حدی که به گناه خود واقف شده، از آن رهایی یابد.

در باره رقصیدن در حضور خدا و شادی کردن و خندیدن، مسلما" یک فرزند در خانواده اش گاهی می خندد و گاهی می رقصد و گاهی نیز گریه می کند و حالتهای مختلف در خانواده دارد. در کلیسا نیز چنین است. در کتاب مقدس اشاره به انواع مختلف پرستش خدا شده است. حضرت داود در حضور خدا رقصید و نیز مریم خواهر موسی نیز در حضور خدا رقصید و برای ما مسیحیان رقص مسئله گناه آلودی نیست و نشانه شادی و وجد ما است در حضور پدر آسمانی مان. در ضمن خندیدن گناه نیست. حضرت داود در مزامیرش می فرماید که در حضور خدا دهانش از خنده پر شد(مزمور 126: 2).

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/21/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 464 بازدید 3  

نظرات کاربران

  • نظر گلی

    عالی بود


ارسال نظر