عيسي مسيح در زمان حمل صليبش چند بار زمين خورد و چه گفت و چه اتفاقاتی افتاد؟

در انجیل قید نشده که چند بار عیسی مسیح هنگام حمل صلیبش بر زمین خورد و برای درک اینکه او در حین حمل صلیب چه جملاتی بر زبان خویش آورد و چه اتفاقاتی افتاد، شما را تشویق می کنم یک عهد جدید به زبان فارسی تهیه کرده و مطالعه کنید تا جزئیات مصلوب شدن مسیح را در هر چهار انجیل از جوانب مختلف که مکمل هم هستند، مطالعه کنید.

شاد و کامیاب باشید.

Feb/28/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 58 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر