رابطه بین روزه و اجابت و پاسخ دعا چیست؟

روزه نشاندهنده جدیت ما در خواهشی که از خدا داریم می باشد و در ضمن در روزه تمرکز بیشتری به موضوعی که درخواست ماست می شود و تمایلات بدنی ما تحت کنترل و تسلط روح ما قرار می گیرد و بدینوسیله در دریافت دعایمان تسریع انجام خواهد شد.

یک مرد خدا تفاوت میان دعا و روزه را چنین بیان کرده است:

دعا مانند پاک کردن برف و باز کردن جاده با بیل می باشد و روزه مانند پاک کردن برف و باز کردن جاده با بولدوزر می باشد. در این دو مسلما" تفاوت بسیاری وجود دارد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/23/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 318 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر