در کتاب مقدس متی باب ۷آیه ۶ میگه که آنچه مقدس هست را به سگان مدهید. منظور کلام خدا در این آیه چیست؟

منظور عیسی مسیح این است که نگذارید ارزش و اهمیت چیزهای مقدس، مانند پیام انجیل و کلام خدا و عیسی مسیح و روح القدس و بسیاری مسائل روحانی دیگر، پایمال شود و کسانی که به هیچ عنوان حاضر به شنیدن پیام کلام خدا نیستند و ارزش و اهمیت آن را نمی دانند، به هیچ وجه اصرار نورزیم و نگذاریم این کلام و ایمان مسیحی مورد تمسخر و تحقیر قرار بگیرد. 

در کلام خدا به افرادی با این عنوان اشاره شده که پس از ایمان آوردن حتی آنچنان از ایمان خود رویگردان می شوند که در کتاب مقدس می فرماید مانند سگی هستند که به قی خود برمی گردند. اینها افرادی هستند که ارزش ثروت و برکت و نعمت ایمان مسیحی را نادیده می گیرند و به زندگی گناه آلود و کثیف خود روی می آورند.

سگ و خوک حیواناتی هستند که در عهد عتیق و در شریعت یهود به عنوان حیوانات نجس معرفی شده اند و وقتی کلام خدا اینگونه افراد را با سگ و خوک مقایسه می کند، می خواهد این مفهوم را به ما برساند که چنین کسانی نه فقط هیچ گاه حاضر به پذیرش کلام خدا نیستند بلکه دائما" در وضعیت تمسخر و تحقیر این کلام قرار دارند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/27/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 195 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر بنیامین حق جو

    برکت خداوند با شما برادر باباخانی جوابهای شما همیشه باعث برکت بوده و اینبار هم مثل همیشه باعث برکت ما شده ،مرسی از خدمات و برنامه خوبی که برای خداوند دارید.


ارسال نظر