با سلام با توجه به سخنان شما پس از ایمان قلبی باید رهبر دینی انتخاب کنیم و غسل تعمید اب انجام بدهیم لطفا اگر میشه بیشتر در مورد این دو توضیح دهید ۲.اگر خانواده مخالف تغیر دین ما بودن و ما بدون اینکه کسی متوجه بشود دین خود را تغیر بدهیم ایرادی دارد ۳.اگر نمی توانیم در جلسه های دینی شرکت کنیم یا به کلیسا برویم چه کنیم

با توجه به آنچه خدا در کتاب مقدس فرموده است ما با توبه و بازگشت از گناهانمان و ایمان به قربانی عیسی مسیح بر صلیب و برخاستنش از مردگان و اعتراف به خداوندی او و اطاعت از فرمان عیسی مسیح در تعمید آب از هلاکت و داوری جاودانی و  گناهانمان رهایی می یابیم و عضوی از خانواده الهی می شویم و مسلما" نیاز به افرادی داریم که ما را در این زندگی جدید رهبری کنند و تعلیم دهند. 

در باره مخالفت خانواده با ایمان آوردن شخص، عیسی مسیح در انجیل فرمود که دشمنان شخص اهل خانه او خواهند بود و این اتفاقی است که در کل دنیا با ایمان آوردن شخص به مسیح می افتد و هیچ اشکالی ندارد که خانواده با ایمان ما مخالفت کنند و ما باید وفادارانه و در محبت نمونه پاکی و قدوسیت برای خانواده مان باشیم تا آنها را نیز به این نجات ابدی رهنمون سازیم.

در صورتی که یافتن کلیساهای خانگی برایتان مشکل است و امکان شرکت در کلیساهای خانگی برایتان نیست، دعا کنید که خداوند شخصی را به سوی شما هدایت کند تا به شما تعلیم حقیقی را بدهد. در ضمن حتما" با ما در هر قدمتان مشورت کنید و سعی می کنیم تا آنجا که ممکن است شما را یاری رسانیم. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/03/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 340 بازدید 1  

نظرات کاربران

  • نظر مهدیه مهدوی راد

    رهبر کیست معیار های انتخاب رهبر چیست چگونه باید رهبر خود را انتخاب کنیم و غسل تعمید اب چه ادابی دارد


ارسال نظر