من در حال مطالعه انجیل لوقا هستم. سؤالی برایم ایجاد شد: چرا عیسی مسیح روح بزرگ خود را از همشهریان خودش دریغ کرد؟

در باره مطلبی که سؤال کردید، مطمئن نیستم به کجای انجیل اشاره می کنید. ولی اگر به جایی اشاره می کنید که نوشته شده عیسی مسیح در شهر خود یعنی ناصره به علت بی ایمانی مردم نتوانست معجزه ای نشان دهد، در این آیات در واقع خود انجیل به روشنی علت آن را بیان می کند که علت اینکه او نتوانست معجزه ای انجام دهد، بی ایمانی و عدم ایمان همشهریانش بود که در انجیل متی 13: 58 یافت می شود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/05/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 249 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر