اگر کسی سوال کند که چرا پروتستان را انتخاب کردی و نه کاتولیک و یا ارتدوکس ! آیا می توان جواب داد که کاتولیک و ارتدوکس سیستم مذهبی و سیستم شریعت دارند و باید ها و نبایدهایی دارند و یک سری اعمال مذهبی را باید انجام دهند. اما پروتستان تنها شاخه ای است که یک ایمان مسیحی است و نه یک مذهب مسیحی. ایمان مسیحی ما را در گیر بایدها و نبایدها نمی کند. بلکه محبت و فیض خدا را نشان می دهد. و همچنین من از دینی آمده ام که شریعت داشته مثل اسلام و بایدها و نبایدهای زیادی داشته است . اما در حال حاضر من در راهی قدم گذاشتم که فقط محبت و فیض خدا را دریافت می کنم و امروز که پروتستان هستم به این معنی نیست که باید و نباید ندارد بلکه وقتی محبت خدا را دریافت می کنم و عشق به خدا دارم . خدا را اطلاعت می کنم و نه از ترس باید و نباید ها . می خواستم نظر شما را در این مورد بدانم ایا جواب به این سوال درست است ؟ ایا این دیدگاه درست است ؟ و این را هم می دانم شما در وب سایت خودتان از هیچ فرقه مسیحی طرفداری نمی کنید . اما فکر می کنم این سؤال خیلی از ایمانداران است؟

فرق اساسی میان کاتولیکها و ارتدوکسها با پروتستانها در این است که کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس به نجات از طریق اعمال نیک نیز معتقدند، اما کلیساهای پروتستان به نجات از گناه تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح و فیض رایگان خدا معتقدند. در ضمن فرق اساسی دیگر در اکثر کلیساهای پروتستان با کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس در این نیز هست که مقیاس معتبر اکثر کلیساهای پروتستان تنها کتاب مقدس می باشد و این شعار مارتین لوتر یعنی بانی کلیساهای پروتستان بود که: " تنها کتاب مقدس". اما کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس معتقد به مرجعیت کلیسا و رهبری کلیسا دارند و پاپ را جانشین رسولان می دانند و این کلیساست که همه چیز را تفسیر و تأئید یا رد می کند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/04/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 1761 بازدید 2  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    سلام مرسی از جواب خوبتان . امیدوارم همیشه شاد باشید


ارسال نظر