در چه چیزی مسلمانان ومسیحیان هم نظر هستند؟

قرآن به بعضی از انبیاء و شرح زندگیشان اشاره دارد که در بعضی موارد از این داستانها  بعضی شباهتها  به شرح حال آنها در عهد عتیق و عهد جدید بر می خوریم. مانند خروج قوم اسرائیل به رهبری موسی از مصر، طوفان نوح، تولد مسیح از باکره، اشاره به بعضی از معجزات او مانند زنده کردن مردگان و شفای بیماران که در انجیل مسیحیان نیز یافت می شود. اما تفاوت عمده ای در این دو مذهب و دو کتاب یعنی قرآن و کتاب مقدس وجود دارد که در وب سایت ما به تفصیل به آنها اشاره شده است.

در ضمن الهیات مسیحی با الهیات اسلامی کاملا" متفاوت می باشد و تشابهات آن بسیار انگشت شمار می باشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/12/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 265 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر