دوست مسلمانی از من پرسید اکر عیسی مسیح مسلمان شود شما چه می کنید شما هم مسلمان می شوید؟

می بخشید ولی این سؤال واقعا" مضحک و خنده دار و بی ربط می باشد. اولا" این یک حدس خیالی بسیار واهی می باشد. ثانیا" عیسی مسیح نیازی به مسلمان شدن ندارد! عیسی مسیح پسر خدا است و خیلی برتر از محمد پیامبر مسلمانان و نیز پیامش بسیار عالی تر و کامل تر از پیام اسلام و قرآن است. عیسی مسیح شخصیتی کاملا" پاک و بی گناه داشت و معجزاتی کرد که هیچیک از پیامبران نکرده اند و نکته قابل توجه این است که عیسی مسیح بارها با اقتدار شخصی معجزات می کرد. او حتی گناهان مردم را نیز می آمرزید که باعث خشم رهبران مذهبی یهود شد و گفتند: " آیا این شخص خود را خدا می داند؟" 

و بالآخره، دوست شما را تشویق می کنم که مقالات ما را درانتقاد ازاسلام و قرآن و محمد، پیامبر مسلمانان، مطالعه کنند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/23/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 325 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر