امور غیبی چیست؟

کلمه انگلیسی اکالت (occult) از کلمه یونانی اکالتوس نشات گرفته، که به معنی امور پنهانی، محرمانه، نهفته، یا اسرار آمیز می باشد. از نظر متخصصان فلسفه سر و راز، سر و یا راز بیانگر مداخله در طبیعت جسمانی با استفاده از دانش رازهای روحانی مانند شیوه های غیر متعارفی که شامل فرمول خوانی، اشارات و حرکات بدن هنگام سخن گفتن، انجام سحر و جادو جهت شفا، یا جشنهای پنهانی جهت تلاش برای تغییر ماهیت فیزیکی است. دانش پنهان چیست؟ از نظر غیب باوران، نیرویی پایه در جهان است که تنها از طریق ارتباط پنهانی با همان نیرو به دست می آید. آیا این نیروی پنهانی خدا ست؟  یا شیطان؟ و یا روح جهان است؟ البته این موضوع بیشتر بر این امر مبتنی است که به چه منبع خاصی از دانش روحانی اشاره می کند، اما این نیرو ارتباطی به خدای ابراهیم، اسحاق، و یعقوب ندارد. برای کسانیکه از روی سرگرمی به این امور می پردازند، چنین فعالیتهای رازگونه را بی ضرر و جذاب می پندارند_یعنی آنها را منبعی حقیقی از یک نیروی روحانی می دانند. اما برای مسیحیان، چنین فعالیتهای رمز و راز گونه برای روح مخرب و خطرناک است.  مسیحیان این امور مانند کیمیاگری، ستاره شناسی، طلسم خوانی، گوی های کریستالی، فالگیری، ادراک فراحسی، طالع بینی، آی چینگ، تخته های احضار ارواح، بی خدایی، الحاد، کف بینی، ماورالطبیعه، غیبگویی توسط جسم آویخته، پدیده های روحی، فال تاروت، مراسم قربانی، شیطان پرستی، احضار ارواح، جوامع مخفی، سحر، اعتقاد به عالم ارواح، صحبت با ارواح مردگان، جادوگری سفید، و جادوگری سیاه را شیطانی می دانند. وسعت مشغولیت به این امور جهانی است. ما مدام در اطراف خود با  نبرد روحانی مواجه هستیم، و اگر شیطان نمی تواند ما را از شناخت مسیح بازدارد در عوض مدام در حال فریب دادن ما می باشد. دشمن ما، دروغگو، فریبنده، وسوسه کننده، و هلاک کننده جان انسان است. دلیل پرداختن به امور اسرار آمیز چیست؟ نخست اینکه، بسیاری از کلیساها که بذر انجیل مسیح را آبیاری کرده اند، تعالیم مرکزی درباره الوهیت مسیح و دیگر حقایق را نادیده می گیرند که باعث می شود یک خلاء درونی مردم را به سمت اموری رازگونه بکشاند، و در را برای کسانیکه به این امور می پردازند باز کند. دوم اینکه، یک راز خاصی نسبت به امور اسرار آمیز وجود دارد که کنجکاوی ما را بر می انگیزاند. بسیاری بر این باورند که امور اسرار آمیز بی ضرر هستند، بنابراین آنقدر در آن عمیقا فرو می روند که نمی توانند از تأثیرات منفی آن رها شوند. سوم اینکه، همه ما به دنبال پاسخهایی نهایی برای سوالات ابتدایی و اساسی زندگی خود هستیم، و امور رمز و راز گونه با پاسخگویی به این سوالات به اصطلاح حقیقت را در می یابند. در حقیقت، فعالیتهایی چون سحر و جادو نسخه جعلی از قدرت خداوند است، و بدین گونه امور حیرت آوری را آشکار می کنند_اما اینها حقایق نهایی نیستند. چهارم، انتظار روند رو به افزایش فعالیتهای شیطانی که از نشانه های زمانهای آخر است( مرقس 13 : 22 ؛ اول تیموتایوس 4: 1 ) می رود. اغلب، به طور عمدی چیزهای ساختگی در زمینه کار پر منفعت غیب گویی وجود دارد. همچنین گزارشاتی که از طریق غیب گویی داده می شود اشتباه می باشد. معمولا افراد وقتی یک نظریه جالب پیدا می کنند، کمتر به حقیقت آن توجه می کنند. بعلاوه، خود را در معرض آن قرار می دهند و وقتی که آن را مطابق با آرزوهای خود می بینند، هر آنچه را که می خواهند قبول می کنند. اما این یک فریب شیطانی واقعی است. کتابمقدس می گوید که روح خطرناک و فریبنده در دنیا وجود دارد که حقیقت را از بین می برد و زندگی انسانها را نابود می کند. مسیحیان علیرغم اینکه باید این امور را فریب بدانند، باید آگاه باشند که غیبگویی و امور ماورالطبیعه وجود دارند. این مشخص است که کتابمقدس حقیقی است، همانطور که شائول به این حقیقت پی برد زمانیکه به ملاقات زن فالگیر در عین دور رفت، پس ما نباید این حقیقت را فراموش کنیم. اگر خداوند حقیقی است، پس دشمن اصلی او هم حقیقی است. اول یوحنا 3 : 8 می گوید، "و کسیکه گناه می کند از ابلیس است، زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده است. واز این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد."پس درگیر شدن در امور غیبی اعمالی شیطانی است، و از لحاظ روحانی و روانی به نتایج جدی ای منتهی می شود، باید به خاطر داشته باشیم کتاب مقدس تمامی امور غیبی را باطل اعلام می کند ( تثنیه 18 : 9؛ اعمال 13: 6-12 ). مسیری که به سحر و جادو ختم می شود فراخ اما مخرب است. راه مسیح تنگ اما همیشه به حیات ابدی منتهی می شود.   نویسنده : لیونارد جی. گاس ترجمه: الهام ربیع نژاد  


Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 646 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر