فرق عقاید مسیحیان پنتیکاسی با مسیحیان دیگر در چیست؟ در آلمان میگن Evangelisch و Evangelisch frei.

مقایسه مسیحیان پنتیکاستی با دیگر فرقه های دیگر بسیار بحث گسترده ای می باشد که توضیح مفصل آن در حوصله این فرصت کم نمی باشد. اما چند نکته بسیار مهم را که در تشخیص این مسیحیان وجود دارد برایتان می نویسم:

1- مسیحیان پنتیکاستی معتقد به تجربه ای جدا از تجربه تولد تازه دارند که به آن تعمید در روح القدس گفته می شود و نشانه اولیه این تجربه یعنی تعمید در روح القدس تکلم به زبانها یا صحبت کردن به زبانهایی است که هیچگاه یاد نگرفته و بصورت عطایی است که از جانب خدا داده می شود. این مسیحیان به عطایای گوناگون روح القدس نیز معتقد هستند و اعتقاد دارند عطایای روح القدس پس از صعود مسیح به آسمان به کلیسا بخشیده شد و تا بازگشت مسیح این عطایا فعال خواهند بود و هیچگاه متوقف نخواهند شد. کلیساهای کاریزماتیک هم بنوعی با این اعتقادات موافق می باشند و تنها بعضی از کلیساهای کاریزماتیک معتقدند که اولین نشانه تعمید در روح القدس حتما" نمی بایست تکلم به زبانها باشد و می تواند عطای دیگری نیز باشد.

این یکی از برجسته ترین اختلافات کلیساهای پنتیکاستی یا کاریزماتیک با کلیساهای لوتری و باپتیست و انجیلی دیگر است. در بسیاری از موارد دیگر کلیساهای پنتیکاستی با کلیساهای پروتستان دیگر هم نظر می باشند.

در صورت تمایل لینک زیر را از وب سایت پرپاسخ برایتان می فرستم که بتوانید ببینید کلا" تفاوت میان بسیاری از کلیساها در چیست:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/36655b98-1abb-441f-bb9f-0e872ef2b1c2

با تشکر از سؤالتان و در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

 

Dec/09/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 337 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر