چرا خدا خود را پنهان می کند؟

این سوال که " چرا خدا خود را پنهان می کند؟ " بارها نه فقط توسط ملحدان یا آگنوستیک ها که به وجود خدا شک دارند، بلکه توسط ایماندارانی که خواهان تجربه شخصی با خدا هستند، پرسیده شده است. این سوال به سوالات دیگری نیز مربوط می شوند.  شخص شکاک شاید چنین سوالی داشته باشد: " آیا خدایی وجود دارد؟" یا " اگر خدا وجود دارد، چگونه می توانیم بدانیم که او هست و چرا او خود را روشن تر ظاهر نمی کند؟" محقق مشتاق شاید بپرسد: " آیا خدا کنترل عالم را در دست دارد؟" و یا " آیا خدا در مورد زندگی و مشکلات من توجهی دارد؟"  در وقت سختی ها بسیاری در حیرتند که آیا خدا هست و توجهی دارد؟ و نهایتا" شخص شکاک، محقق یا پیرو، به یک شکل شاید بپرسند: " چگونه می توانم خدا را بشناسم؟" دیدگاه کتاب مقدسی پنهان بودن خدا ما را تشویق می کند تا زیاد مضطرب نشویم. خدا، در واقع خود را آشکار می سازد، اما نه به نوعی که بعضی ها توقع دارند. از یک نظر خدا واقعا" مخفی است چون او روح است و از نظر فیزیکی قابل رویت نیست (یوحنا 4: 24). انتظار شواهد فیزیکی از خدا ما را بی نتیجه رها خواهد کرد و حتی شاید ما را به بی راهه ببرد، چون نیاز ما به ایمان را از بین می برد. به علاوه ممکن است خدا خود را از قصد پنهان سازد تا چیزهای مخفی قلب مردم را نمایان سازد و آنانی را که ایمان دارند به خود نزدیک کند در حالیکه از آنانی که به او پشت می کنند دوری گزیند (تثنیه 31: 17؛ اشعیاء 59: 2) با این حال کتاب مقدس ما را با این وعده تشویق می کند که اگر وفادارانه خدا را جستجو کنیم، او را خواهیم یافت (ارمیاء 29: 13). در حالیکه خدا از بعضی جهات پنهان است، با این حال او قابل شناخت است، پس می توانیم از خدا بخواهیم خود را به ما نشان دهد (امثال 8: 17؛ ارمیاء 29: 13؛ متی 7: 7-8). ما همچنین می توانیم طریقهایی راکه خدا قبلا" انتخاب کرده تا خود را ظاهر سازد تصدیق کنیم یا در پی آنها باشیم. اولا" خدا خود را در کلامش به ما آشکار ساخته است (خروج 3: 14؛ عبرانیان 1: 1؛ همچنین لوقا 24: 27). ثانیا" خدا خود را بطور کامل در پسرش، عیسی مسیح آشکار ساخته است (یوحنا 1: 1، 14؛ 14: 8-9؛ کولسیان 2: 9؛ عبرانیان 1: 1-3). ثالثا" خدا خود را و قوتش را توسط خلقت آشکار ساخته است (مزمور 19: 1-2؛ رومیان 1: 20). رابعا" خدا خود را توسط قدرت و سکونت روحش آشکار می سازد (یوحنا 14: 16-17؛ اول یوحنا 5: 6-12) و بالآخره خدا خود را توسط گواهی و شهادت ایمانداران آشکار می سازد (اعمال رسولان 1: 8؛ 2: 1-4؛ اول یوحنا 1: 1-4).   نویسنده: کنت تی مگنوسن مترجم: کشیش ورژ باباخانی


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 595 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر