در چه شرایطی طلاق در مسیحیت جایز است؟

برای طلاق در مسیحیت خیانت در ازدواج یکی از دلایل مهم برای طلاق می باشد(متی 5: 31-32) و در ضمن در اول قرنتیان 7: 15-16 شرایط دیگری را پولس رسول اعلام می کند که شخص می تواند از شوهر یا زن خود طلاق بگیرد و آن اینکه اگر شوهر بی ایمان باشد و نخواهد با زن ایماندار زندگی کند و یا بالعکس.

اما در هر دو صورت بخشش مسیحی سخن اول را می گوید و عهدی که در حضور خدا بسته شده به آسانی نباید شکست. خود خداوند بخاطر عهدی که بسته هیچوقت عهد خود را با اسرائیل و کلیسا نمی شکند و به عهد و پیمان خود وفادار است. با اینکه اسرائیل بارها به خداوند خیانت کرده ولی خدا باز هم او را محبت کرده و وقتی توبه کرده او را پذیرفته است. به همین ترتیب اگر در اازدواج مسیحی اگر خیانتی انجام شده ولی از صمیم دل توبه به وقوع پیوسته می توان در ازدواج مسیحی بخشید و به رابطه ادامه داد در صورتی که واقعا" این احساس بخشش و محبت وجود داشته باشد.

مسلما" وقتی در ازدواج به هر کدام از طرفین آسیبی رسانده می شود و خطرات جانی وجود دارد می بایست طلاق صورت بپذیرد و این عملی است که در حیطه زنا محسوب می شود و نوعی خیانت به ازدواج می باشد.

در غیر موارد بالا، اصولا" زن و شوهر می بایست به عهد و پیمانی که در حضور خداوند نسبت به یکدیگر بسته اند پایبند باشند و آن را مقدس شمرده، به آن تا به مرگ وفادار باشند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/30/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 1489 بازدید 7  

نظرات کاربران


ارسال نظر