در دوم سموئیل 24: 9 جمعیت اسرائیل 800.000 نفر ذکر شده در حالی که در اول تواریخ 21 :5 می گوید 1.100.000 .چرا این دو اختلاف دارند؟

طریق های مختلفی هست برای درک نه تنها این مسئله بلکه چالش بعدی نیز، از آنجایی که هر دو به یک مورد و سرشماری اشاره می کنند.                                                                                                                                       

امکان دارد که تفاوت میان دو گزارش به علت ماهیت غیر رسمی و ناقص سر شماری باشد( که بعدا شرح خواهیم داد) ، و یا اینکه کتاب سموئیل ارقام کمی ارائه می دهد، مخصوصا در مورد قوم یهود.                                                                     

هرچند احتمالا" جواب اینگونه است که یکی سرشماری افرادی را شامل می شود که دیگری آنها را به حساب نگرفته است. امکان دارد که در اول تواریخ  شامل تمام مردان آماده به جنگ می باشد، چه در فصل جنگ یا غیره، در حالی که در دوم سموئیل 24 :9 تنها مردان جنگاور قید شده است. گزارش یوآب در دوم سموئیل 24 از کلمه " ایز هایل" استفاده می کند ، که به " مردان نیرومند" ترجمه می شود، یا ارتش دوران جنگ، و اشاره به 800.000 سرباز می کند. منطقی است که آنجا حدود 300.000  مردان در سن نظامی برای رزرو نگاه داشته شده بودند ، که هنوز به جبهه جنگ خوانده نشده بودند. این دو گروه در جمع به تعداد 1.100.000 مرد در اول تواریخ 21 می رسند ، که کلمه " ایز هایل"  برای شرح آنان به کار گرفته نشده است.                                                      

 

(آرچر 1982: 188 – 189 و چراغ زندگی 2  1992 : 189-190)

مقاله از وب سایت: www.debate.org.uk

ترجمه: اِلما غریبیان

Jun/19/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 463 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر