منظور مسیح از پیغامش خطاب به کلیسای لاؤدیکیه چه بود؟

همانگونه که در متن می خوانید این رساله به کلیسا نوشته شده و وقتی جماعتی کلیسا نامیده می شود مسلما" ایماندار به مسیح هستند. آنان ایماندارنی بودند که در ایمانشان ولرم شده بودند و نیاز داشتند در رابطه اشان با مسیح تجدید نظر کنند و اصلاحاتی به عمل آورند.

Feb/15/2016 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 549 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر