سلام اگر کسی بخواهد مسیحی شود شما میتوانید از راه دور انجام دهید؟

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر،

برای ایمان به مسیح در وهله اول مهم است که خود را تقدیم او کنیم و از گناهان خود توبه کرده و وجود و زندگی خود را تسلیم او کنیم و ایمان داشته باشیم که او با مرگ خود بر روی صلیب جریمه گناهان ما را پرداخت و سه روز پس از مرگ زنده شد و بر مرگ که نیش گناه بود چیره شد و نیز به زبان خود اعتراف کنیم که عیسی مسیح خداوند و پسرخداست. در صورتی که این دعا را از صمیم قلب بکنیم به خانواده خدا می پیوندیم و خدا به ما این افتخار را می دهد که فرزند او شویم.

برای قدمهای بعدی، آدرس ایمیل شما را برای تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ خواهم فرستاد تا شما را در این سفر زندگی با مسیح راهنمایی و هدایت کنند.

برایتان آرزوی زندگی پرثمر و پیروز با مسیح دارم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/07/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 279 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر