در حال خوندن کتاب مقدس به این قسمت بر خوردم: اگر من بشارت دهم نمی توانم فخر کنم، زیرا که ناگزیرم! وای بر من اگر بشارت ندهم! اول قرنتیان باب 9-16 ممنون میشم اگر برای من توضیح بدهید منظور از این قسمت جیست؟

بشارت انجیل عیسی مسیح تعیین کننده ابدیت انسانهاست و مسئولیت بزرگی است که به دوش هر ایماندار به مسیح قرار دارد و در این آیاتی که اشاره کرده اید به حیاتی بودن و اولویتِ رساندن بشارت انجیل برای نجات بشر از گناهانشان و عواقب آن اشاره دارد. به این علت پولس رسول حاضر شد حتی جان خود را در راه رساندن این پیام فدا کند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی 

May/29/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 193 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر