روح القدس یک شخص است یا احساس؟

روح القدس فقط یک احساس یا حتی نیرو نیست بلکه او یک شخصیت کامل است. شخصیتی که احساس و اراده و تفکر دارد. در کلام خدا می خوانیم که روح القدس روح شادی است و ثمره او شادی می باشد و همچنین از گناهان و خطاهای ما محزون یا غمگین هم می شود، پس احساس دارد. و نیز روح القدس ما را هدایت می کند. کسی که هدایت می کند مسلما" دارای اراده می باشد و آن هم اراده ای قوی! و روح القدس ما را تعلیم نیز می دهد و این مسئله بیانگر این است که روح القدس دارای تفکر نیز هست. پس روح القدس همه شرایط داشتن یک شخصیت کامل را دارد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/07/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 290 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر