ملکوت خدا یا ملکوت آسمان به چه معناست؟

ملکوت آسمان که عیسی مسیح به آن اشاره کرد یکی از مباحثی است که بصورت تدریجی در کتاب مقدس مکاشفه شده است. همانگونه که مستحضر هستید مکاشفه کتاب مقدس تدریجی می باشد و اوج آن عهد جدید می باشد.

ملکوت آسمان یا ملکوت خدا جنبه های گوناگونی دارد:

1- سلطنت خدا بر قلبها و زندگیها و اموال و خانواده ها خود ملکوت خدا نامیده شده.

2- کلیسا جایی است که ملکوت خدا در آن برقرار است.

3- سلطنت هزار ساله مسیح ملکوت خدا نامیده شده.

4- آسمان و حضور خدا ملکوت آسمان نامیده شده.

5- آسمان و زمین جدید ملکوت خدا نامیده شده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/23/2017 سؤالات رایج Vrezh Babakhani 798 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر