بهترین راه تعلیم دادن به بچه ها چیست؟

بهترین راه تعلیم دادن بچه ها، زندگی عملی مسیحی در برابر چشمان آنها داشتن است، یعنی با آنها دعا کردن و به آنها محبت فداکارانه داشتن و زندگی پاک و مقدس داشتن.

در مرحله بعدی مهم است که تعلیم ما به بچه ها به زبان ساده بچگانه باشد و نه با کلمات بغرنج و پیچیده.

خیلی مهم است که با بچه ها با داستانها و قصه های ساده اما عمیق کتاب مقدسی یا کتابهای مفید مسیحی دیگرارتباط برقرار کرد و به آنها تعلیم داد.

تجربیات شخصی ما با مسیح می تواند به بچه ها نمونه ای زیبا به آنها بدهد تا خود نیز آنها را پیروی و تجربه کنند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/17/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 208 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر