در مورد مرگ ها برام توضیح میدین، مثلا در مسیحیت چند نوع مرگ هست؟

مرگ در کتاب مقدس به معنای جدایی است. به چندین نوع مرگ در کتاب مقدس اشاره شده است:

1- مرگ روحانی: وقتی آدم گناه کرد، از نظر روحانی مرد، یعنی از خدا جدا شد.

2- مرگ فیزیکی: یعنی جدایی جسم از روح، زمانی که شخص دنیای فانی را ترک می گوید.

3- مرگ ثانی یا مرگ ابدی: یعنی جدایی ابدی از خدا، زمانی که شخص پس از مرگش و داوری در حضور خدا و بخاطر عدم ایمانش به قربانی مسیح از حضور خدا، برای ابد رانده می شود.

Dec/21/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 299 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر