رفع سوء تفاهم مسلمانان از عبارت "پسرانسان" در کتاب مقدس!

بسیاری از مسلمانان مشکل جدی با هویّت عیسی مسیح دارند. گمان بر این است که  در کتاب مقدس شواهد کمی برای اثبات باور مسیحیان مبنی بر الوهیت عیسی وجود دارد . هر مسیحی که با مسلمانان بحث طولانی کرده باشد به این چالش متداول بر می خورد: " در کجای کتاب مقدس عیسی مستقیماً می فرماید: "من خدا هستم مرا پرستش کنید" ؟. البته که این گفته وجود ندارد و در نتیجه آن، این چالش همیشه تکرار می شود. ولی آیا این به آن معنی است که کتاب مقدس نیز این حس را ایجاد نمی کند؟ آیا الوهیت عیسی ساخته فکر و ذهن مسیحیان است؟  تاثیری بت پرستانه که به نحوی مذهب راستین الله را فاسد کرده است؟ به هیچ عنوان، و هدف این مقاله  این است تا به یکی از دلایل خواندن  کتاب مقدس با فکری آزاد، بپردازد که نتیجه آن چیزی نیست جز رسیدن به این حقیقت  که عیسی دارای الوهیت است.

قبل از شروع مبحث ، می بایست این را درک کنیم که یهودیان زمان عیسی آنچنان احترام والایی برای اسم خدا داشتند که از بیان و ابراز آن تا حد مقدور خودداری می کردند. این به آن دلیل بود تا  محکوم به شکستن یکی از احکام بزرگ تورات موسی نگردند – " نام یهوه خدایت را به نا شایستگی مبر، زیرا خداوند کسی را که نام او را به نا شایستگی برد بی سزا نخواهد گذاشت." ( خروج 20: 7) . این نکته را می توان همچنین در اصول اساسی دین یهود در تثنیه 6: 4 و تأکید آن بوسیله عیسی مسیح در مرقس 12: 29 نیز دید:

بشنو ، ای اسرائیل : یهوه، خدای ما، خداوند یکتاست.

این مسئله البته ادعای مسیحیان مبنی بر الوهیت عیسی را خنثی نمی کند، چون نه مسیحیان و نه کتاب مقدس مدعی الوهیت عیسی در کنار الله را دارد( که قرآن به این عقیده است) . مفهوم تثلیث کثرت شخصیت را در یک خدای واحد می گنجاند : سه شخص در خدای واحد.

کلمه عبری در اینجا به خداوند ترجمه شده ، این نام شخصی خدای اسرائیل است، که اغلب به یاهو ه و یا یهوه ترجمه شده . هر وقت یهودیان این آیه را که معروف به شِمّا است می خوانند ، اسم خدا را بیان نمی کنند، و آن را با کلمه آدونای جایگزین می کنند، این عبارت به خداوند ( نه همگی  با کلمات درشت) ترجمه می شود.

مثال دیگر این است که هنگامی که یهودیان  انگلیسی زبان نام خدا را می نویسند ، آن را به شکل خ-ا می نویسند تا بدین شکل احترام لازم را برای اسم خدا نشان دهند.

با داشتن این زمینه ، و دلایل ذکر شده در بالا،  باعث تعجب نیست که عیسی نگفت: " من خدا هستم مرا بپرستید". در عوض در اناجیل برداشتهای بسیاری می توان از سخنان عیسی در باره الوهیت او کرد. برای مثال، او خدا را به عنوان " پدر" خطاب می کرد. در مثال پسر گمشده ( لوقا 15: 18) ، پسر به پدرش می گوید، " پدر، به آسمان و به تو گناه کردم،" در متن مشخص است که منظور از عبارت پدراز آسمان، خدا است.

متن بالا ما را برای  موضوع اصلی این مقاله آماده می سازد: واژه " پسر انسان " حدود 200 بار در کل کتاب مقدس و 82 بار در اناجیل ، که شرح زندگی و سخنان عیسی است، تکرار شده است. در بسیاری از موارد به یک مرد معمولی رجوع شده است با هیچگونه خاصیت استثنائی . این را می توان بیش  از 100 مورد در کتاب حزقیال یافت، که تمامی آنان مربوط به خود حزقیال نبی می باشد.

در اعداد 23: 19، به این متن بر می خوریم ، " خدا انسان نیست که دروغ گوید، و نه بنی آدم (پسر انسان)  که از تصمیم خود منصرف شود."  بدون شک بعضی از مسلمانان به این متن برای مخالفت با ادعای مسیحیان رجوع خواهند کرد. هرچند اگر متن را بیطرفانه بخوانیم ، این را نشان می دهد که شخصیت اخلاقی خدا بالا تر از انسان شریر است، عقیده ای که هر دو، یعنی مسیحیان و مسلمانان مشکلی با آن ندارند.

متن اصلی بحث ما در کتاب دانیال 7: 13و14  یافت می شود.

" چون در رؤیاهای شب می نگریستم ، دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر انسان با ابرهای آسمان می آمد. او نزد قدیم الایام رسید، و او را به حضور وی آوردند. حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد ، تا تمامی قومها و ملتها و زبانها او را خدمت کنند. حکومت او حکومتی است جاودان و بی زوال ، و پادشاهی او زایل نخواهد شد."

اینجا در رؤیای دانیال نبی، او دو شخص بخصوصی را دید. یکی قدیم الایام ، لقبی که به خدا داده شده و سه بار در کتاب دانیال باب 7 بیان  شده. شخص دیگری که اینجا ذکر شده ، کسی مانند پسر انسان، است که اشاره به این است که او به شکل انسان بود . بعضی از نکات ذکر شده در مورد این شخص  در متن بسیار آموزنده می باشند:

·       به او قدرت کامل داده شده بود

·       همه ملتها او را می پرستند ( خدمت یا عبادت می کنند)

·       پادشاهی او بی زوال است

 

ما باید این را سوال کنیم، که آیا رؤیای دانیال اشاره به یک فرد معمولی می کند و بس؟ این یک کفر محض است که تمامی جهان در حالی که در حضور خدا هستند، کسی را جز خدا پرستش و خدمت کند. اضافه بر این، چگونه می توان این را توجیه کرد که خدا تمامی قدرت را به شخصی دیگر بدهد، چه رسد به یک انسان؟ هیچ یک از پیامبران بشری خدا ، نه در مسیحیت و نه در اسلام می توانند این را ادعا کنند. این ما را تنها به یک نتیجه می رساند، و آن اینکه، این شخص که مانند پسر انسان است می بایست بیش از  یک انسان بوده باشد.

به این مسئله بارها در عهد عتیق اشاره شده که پادشاه عظیمی ظهور خواهد کرد که قوم خدا را از گناهان خود نجات داده و از بردگی آزاد خواهد ساخت. این منجی موعود مسیحا خوانده می شد ، که به معنی مسح شده است. در عهد عتیق اشخاص مختلفی با روغن مسح می شدند، تا برای کاری مخصوص انتخاب شوند، مانند انبیا، کاهنان و پادشاهان. پس می توان نتیجه گرفت که مسیحای موعود هر سه مقام نبی ، کاهن و پادشاه را می بایست در خود داشته باشد.

از زمانی که کتاب دانیال نوشته شده (حدود 400 ق م)، یهودیان این شخص ذکر شده در باب 7: 13و14 را حقیقتاً به عنوان مسیحا قبول کردند. به همین دلیل ، در زمان عیسی ، آنان منتظر کسی مثل پسر انسان بودند. پس واژه پسر انسان در اناجیل به یک پیرمرد اشاره نمی کند، بلکه به این فرد بخصوص که در کتاب دانیال نبوت شده توجه دارد. ما در زیر به این بیشتر می پردازیم.

من در زیر تمام آیه هایی را که به پسر انسان اشاره می کند نام برده ام، تا افرادی که مایل هستند بتوانند آنها را خوانده و بررسی کنند. بعداً من به آیه هایی که بیشتر به بحث ما مربوط است می پردازم . توجه داشته باشید که این نقل قولها متوجه یک شخص بخصوصی است و نه یک فرد عامی.

واژه پسر انسان در اناجیل:

 

متی

8: 20      9: 5،      10: 23     11: 19      12: 8     12: 32     12: 40    13: 7    13: 41     16: 13-17     16: 27

16: 28    17: 9     17: 12    17: 22،      19: 28    20: 18،       20: 28     24: 27     24: 30 *2     24: 37

24: 39    24: 44    25: 31     26: 2      26: 24 *2      26: 45        26: 64  

 

مرقس

2: 10      2: 28      8: 31      8: 38      9: 9       9: 12      9: 31      10: 33،34     10: 45     13: 26   

14: 21*2      14: 41     14: 62

 

لوقا

5:24      6: 5     6: 22      7: 34     9: 22      9: 26      9: 44     9: 58     11: 30       12: 8       12: 10    

12: 40      17: 22        17: 24       17: 26       17: 30     18: 8      18: 31-33       19: 10      21: 27

21: 36      22:22        22: 48      22: 69      24: 7

یوحنا

1: 51     3: 13     3: 14       5: 27      6: 27      6: 53        6: 62      8: 28       9: 35-38      12: 23

12: 34*2        13: 31

 

اکنون می پردازیم به پیش آمدهای  وابسته به این مبحث و معانی آنان.

 

متی 9: 5و6 : -" گفتن کدام یک آسانتر است: اینکه " گناهانت آمرزیده شد، " یا اینکه " برخیز و راه برو" ؟ حال تا بدانید که پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد   - به مفلوج گفت:- " برخیز، تشک خود را برگیر و به خانه برو."

متی 12: 8 – " زیرا پسر انسان صاحب شبات است."

متی 12: 40 – " زیرا همانگونه که یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی بزرگی بود، پسر انسان نیز سه روز و سه شب در دل زمین خواهد بود."

متی 13: 41 – "پسر انسان فرشتگان خود را خواهد فرستاد، و آنها هر چه را که باعث گناه می شود و تمام بدکاران را از پادشاهی او جمع خواهند کرد."

متی 16: 13-17 – چون عیسی به نواحی قیصریه فیلیپی رسید ، از شاگردان خود پرسید: " به گفته مردم ، پسر انسان کیست؟" آنان پاسخ دادند " برخی می گویند یحیای تعمید دهنده است و بعضی دیگر می گویند ایلیا و عده ای نیز می گویند ارمیا یا یکی از پیامبران است." عیسی پرسید: " شما چه می گویید؟ به نظر شما من کیستم؟" شمعون پطرس پاسخ داد: " تویی مسیح پسر خدای زنده!"  عیسی گفت: " خوشا به حال تو ، ای شمعون پسر یونا! زیرا این حقیقت را جسم و خون برتو آشکار نکرد، بلکه پدر من که در آسمان است."

  متی 17: 9 – هنگامی که از کوه فرود می آمدند، عیسی به آنان فرمود: " آنچه دیدید برای کسی بازگو نکنید ، تا زمانی که پسر انسان از مردگان برخیزد.

متی 17: 22-23 – هنگامی که در جلیل گرد هم آمدند ، عیسی به ایشان گفت : " پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد. آنها او را خواهند کشت و او در روز سوم بر خواهد خاست." و شاگردان اندوهگین شدند.

متی 20: 18،19 – " اینک به اورشلیم می رویم. در آنجا پسر انسان را به سران کاهنان و علمای دین تسلیم خواهند کرد. آنها او را به مرگ محکوم خواهند نمود و به اقوام بیگانه خواهند سپرد تا استهزا شود و تازیانه خورد و بر صلیب شود. اما در روز سوم بر خواهد خاست."

متی 20: 28 - ... چنانکه پسر انسان نیز نیامد تا خدمتش کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جانش را چون بهای رهایی در راه بسیاری بنهد."

متی 26: 2 – " می دانید که دو روز دیگر ، عید پسح فرا می رسد و پسر انسان را تسلیم خواهند کرد تا بر صلیب شود."

متی 26: 45 – سپس نزد شاگردان آمد و بدیشان گفت: " آیا هنوز در خوابید و استراحت می کنید؟ اکنون ساعت مقرر نزدیک شده است و پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود."

مرقس 8: 31 – آنگاه عیسی به تعلیم دادن آنها آغاز کرد که لازم است پسر انسان زحمت بسیار ببیند و از سوی مشایخ و سران کاهنان و علمای دین رد شده ، کشته شود و پس از سه روز بر خیزد.

مرقس 9: 31 – بدیشان سخن می گفت که : " پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهد شد و او را خواهند کشت . اما سه روز پس از کشته شدن ، بر خواهد خاست."

مرقس 10: 33،34 – فرمود " اینک به اورشلیم می رویم . در آنجا پسر انسان را به سران کاهنان و علمای دین تسلیم خواهند کرد. آنان او را به مرگ محکوم خواهند نمود و به اقوام بیگانه خواهند سپرد. ایشان استهزایش کرده ، آب دهان بر وی خواهند انداخت و تازیانه اش زده، خواهند کشت. اما پس از سه روز بر خواهد خاست."

مرقس 14: 41- آنگاه عیسی سومین بار نزد شاگردان آمد و بدیشان گفت:" آیا هنوز در خوابید و استراحت می کنید؟ دیگر بس است! ساعت مقرر فرا رسیده. اینک پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم می شود"

لوقا 9: 22 – و گفت: " می باید که پسر انسان رنج بسیار کشد و مشایخ و سران و کاهنان و علمای دین ردش کنند و کشته شود و در روز سوم بر خیزد."

لوقا 12" 40 – پس شما نیز آماده باشید ، زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظار ندارید."

لوقا 18: 31-33 – آنگاه آن دوازده تن را به کناری کشید و به ایشان گفت:" اینک به اورشلیم می رویم . در آنجا هر آنچه انبیا درباره پسر انسان نوشته اند ، به انجام خواهد رسید. زیرا او را به اقوام بیگانه خواهند سپرد . آنها او را استهزا و توهین خواهند کرد و آب دهان بر او انداخته ، تازیانه اش خواهند زد و خواهند کشت. اما در روز سوم بر خواهد خاست."

لوقا 22: 48 – اما عیسی به او گفت:" ای یهودا، آیا پسر انسان را با بوسه تسلیم می کنی؟"

یوحنا 3: 13-15 – " هیچکس به آسمان بالا نرفته است، مگر آنکه از آسمان فرود آمد، یعنی پسر انسان{ که در آسمان است}. همان گونه که موسی آن مار را در بیابان بر افراشت، پسر انسان نیز باید بر افراشته شود، تا هر که به او ایمان آورد، حیات جاویدان داشته باشد."

یوحنا 9: 35-38 – چون عیسی شنید که آن مرد را اخراج کرده اند، او را یافت و از وی پرسید: " آیا به پسر انسان ایمان داری؟" پاسخ داد:" سرورم ، بگو کیست تا به او ایمان آورم." عیسی به وی گفت:" تو او را دیده ای ! همان است که اکنون با تو سخن می گوید." گفت:" سرورم، ایمان دارم." و در برابرش روی بر زمین نهاد.

آیه های بالا اطلاعات بسیاری در مورد هویت  این " پسر انسان" می دهد. متی 16: 13-17 ، لوقا 22: 48 و یوحنا 9: 35-38 به وضوح نشان می دهند که این شخص تنها . مثال های دیگر به ما شخصیت و اراده او را می آموزد. میبینیم که :

او قدرت آمرزش گناهان را دارد.( متی 9: 6)

او صاحب شبات است(متی 12: 8)

او پادشاه ملکوت است و فرشتگان از آن او هستند( متی 13: 41 ).

او مسیح پسر خدای زنده است ( متی 16: 13-17 ).

او می بایست کشته شود و از مردگان برخیزد ( قیام کند) ( متی 17: 19 ، 22 ، 23 -- 20: 18 ، 19 –- 26: 2 –- مرقس 8: 31 –- 9: 31 –- 10: 33-34 –- لوقا 9: 22-- 18: 31-33 .

او می بایست جان خود را  برای فدیه بسیاری فدا می کرد( متی 20: 28 ).

او بی مانند بود و از آسمان نزول کرده بود( یوحنا 3: 13 ).

هر کس به او ایمان آورد حیات جاودان خواهد داشت( یوحنا 3: 14، 15 ).

او پرستش را پذیرفت ( یوحنا 9: 35-38 ).

از آیه های بالا مشخص است که ، ادعای مسیحیان در رابطه با شخصیت مسیح از طرف کتاب مقدس تأئید می شود. بالاتر از یک پیامبر انسانی الله، او شخصی بی مانند است و برتر از تمام پیامبران . اشاره زیر در کتاب مکاشفه از رؤیای یوحنای رسول ، همچنان آموزنده است: (مکاشفه 1: 12- 18).

" پس رو به عقب بر گردانیدم تا ببینم آن چه صدایی است که با من سخن می گوید، و چون برگشتم ، هفت چراغدان طلا دیدم، و در میان آن چراغدانها یکی را دیدم که به ُ پسر انسان ُ می مانست. او ردایی بلند  بر تن داشت و شالی زرین بر گرد سینه. سر و مویش چون پشم سفید بود، به سفیدی برف، و چشمانش چون آتش مشتعل بود. پاهایش چون برنج تافته بود در کوره گداخته، و صدایش بر غرّش سیلاب های خروشان می مانست . و در دست راستش هفت ستاره داشت و از دهانش شمشیری بران و دو دم بیرون می آمد، و چهره اش چونان خورشید بود در درخشش کاملش.

چون او را دیدم همچون مرده پیش پاهایش افتادم. اما او دست راستش را بر من نهاد و گفت :" بیم مدار ، من اولم و من آخر، و من آنکه زنده اوست. مرده بودم، اما اینک ببین که زنده جاویدم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان در دست من است."

 

مسیحیان و همچنین مسلمانان می باید بسیار مراقب باشند تا در این مورد اشتباه نکنند ، چون  اهمیت بسیاری دارد. ما لازم است که سخنان عیسی را به یاد داشته باشیم که در لوقا 12: 37-40 فرمود:

" پس شما نیز آماده باشید ، زیرا پسر انسان در ساعتی خواهد آمد که انتظار ندارید."!!!!

برگرفته از وب سایت: www.debate.org.uk

ترجمه: اِلما غریبیان

Aug/09/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 423 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر