نظر کتاب مقدس در ارتباط با نوع سیستم حکومتی در کشورها و یا جهان چیست؟

در باره نوع سیستم حکومتی در کشورها و یا جهان کتاب مقدس مسلما" با سیستم سرمایه داری و پادشاهی علنا مخالفت می کند و نیز کتاب مقدس معتقد است که سیستم دموکراسی یا حکومت مردم هم حکومتی ایده آل نیست، چون بارها دیده شده و تقریبا" می شود گفت اکثرا" حکومتهای دموکراسی یا حکومتهایی که توسط تصمیم اکثریت مردم انتخاب می شود و اداره می شوند باز هم دارای نقصهای بسیار زیاد است.

کتاب مقدس معتقد به حکومت خدا بر مردم است، البته این به معنای آن تئوکراسی که در دنیا می شناسند نمی باشد. حکومت تئوکراسی که در دنیا به آن اشاره می شود، حکومتی است توسط مذهبیون. اما کتاب مقدس به حکومت مذهبیون نیز معتقد نیست. کتاب مقدس معتقد است که خدا می بایست در تک تک قلوب و زندگیهای مردم سلطنت کند که عیسی مسیح به آن به عنوان ملکوت خدا اشاره می کند و نهایتا این مردمی که خدا بر قلب آنها سلطنت می کند بالآخره تحت پادشاهی خدا تا ابد زندگی خواهند کرد. کتاب مقدس به ما نشان می دهد که حکومتهای کنونی جهانی ناعادلانه و ظالمانه اداره می شوند وعیسی مسیح فرمود:

 «پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان می‌بود، خدام من جنگ می‌کردند تا به یهود تسلیم نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان نیست.»(یوحنا 18: 36)

باید توجه داشته باشید که عیسی مسیح در برابر حکمرانان اعتراف کرد که " اکنون" پادشاهی من از این جهان نیست. یعنی در آن زمان وقت پادشاهی او نبود، اما بزودی پادشاهی او را بر تمام جهان هستی شاهد خواهیم بود. او به زودی بر می گردد و در آسمان و زمین جدید حکومت خواهد کرد.

روز خوش،

کشیش ورژ باباخانی

 

Oct/02/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 281 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر