سرگذشت رسولان چی شد و هر کدوم چطور فوت کردند؟

جهت پاسخ به سؤال شما، کپی مقاله ای از وب سایت پرپاسخ را در زیر می فرستم:

تنها حواری که مرگش در کتاب مقدس ثبت شده است، یعقوب می باشد (اعمال رسولان 12: 2). پادشاه هیرودیس یعقوب را با شمشیر کشت، احتمالا سر او را با شمشیر زد. نوع مرگ حواریون دیگر از طریق کلیسا منتشر شد، ما در اینباره نباید خیلی روی مراجع دیگر حساب کنیم. در کلیسا شایعترین مطلب در رابطه با مرگ پطرس رسول این است که او در رُم بر روی صلیبی بشکل ضربدر و وارونه مصلوب شد و این انجام نبوتی بود که مسیح پیشگویی کرده بود (یوحنا 21: 18). در مورد مرگ دیگر حواریون مطالب زیر مرسوم است: متی در اتیوپی شهید شد. او بوسیله زخم شمشیر مرد. یوحنا در دوران شکنجه مسیحیان در رُم، در یک دیگ پر از روغن در حال جوش انداخته شد و با شهادت مواجه گردید، اما بطور معجزه آسایی از مرگ نجات یافت. یوحنا بعداً به زندانی با اعمال شاقه در معدن و در جزیره ای بنام پَطمُس تبعید شد. او کتاب نبوتی خود را بنام مکاشفه، در پطمس نوشت. یوحنای رسول بعدها آزاد شد و به جایی که ترکیه امروز است، برگشت. او در پیری جانسپرد و تنها حواری بود که در آرامش مرد. یعقوب برادر عیسی (رسما جزو حواریون نبود)، رهبر کلیسای اورشلیم بود و وقتی از انکار کردن ایمانش به مسیح خودداری کرد، او را از بالای جنوب شرقی معبد (از بیش از سی متر ارتفاع) به پایین انداختند. وقتی فهمیدند که او از افتادن از این ارتفاع جان سالم به در برده است، دشمنانش یعقوب را آنقدر با چماق زدند تا مرد. احتمال می دهند که این محل، همان محلی از معبد باشد که شیطان، وقتی مسیح را در بیابان تجربه می کرد، به آنجا برد. برتولما، معروف به نتنائیل، مبشری در آسیا بود. او در ترکیه امروزی، به مردم در مورد مسیح موعظه می کرد. او را برای موعظه هایش در ارمنستان، با شلاق زدند، پوست کندند و به شهادت رساندند. اندریاس در یونان بر روی صلیبی بشکل ضربدر مصلوب شد. او بعد از اینکه بوسیله هفت سرباز بشدت شلاق خورد، بدنش را با طناب به صلیب بستند تا دوران دردش بیشتر شود. پیروان او می گفتند وقتیکه او را بطرف صلیب می بردند، با این کلمات صلیب را استقبال کرد و گفت: مدتهاست که انتظار و اشتیاق این ساعت خوش را دارم. بله، همیشه صلیب برای مصلوب کردن مسیحیان بکار رفته است. اندریاس به موعظه اش به کسانی که او را مصلوب کردند ادامه داد، تا اینکه بعد از دو روز بر روی صلیب جان داد. توماس در یکی از سفرهای بشارتی اش که برای بنای کلیساها به هندوستان رفته بود، نیزه خورد. متیاس، حواری که انتخاب شد تا جای یهودای اسخریوطی خائن را بگیرد، سنگسار شد و بعد گردن او را زدند. پولس رسول شکنجه شد و بعد امپراطور نِرون شریر، گردن او را در رُم در سال 67 میلادی زد. درباره حواریون دیگر هم چیزهایی گفته می شود، اما مدارک تاریخی برای آنها موجود نیست. زیاد مهم نیست که حواریون چطور مردند. آنچه مهم است، این حقیقت است که همه آنها حاضر بودند، برای ایمانشان بمیرند. اگر عیسی قیام نکرده بود و شاگردان این را می دانستند. آیا کسی حاضر است برای یک دروغ بمیرد؟ این حقیقت که همه حواریون حاضر بودند مرگ وحشتناکی را قبول کرده، از انکار کردن ایمانشان خودداری کنند، دلیل بزرگیست بر اینکه آنها حقیقتاً شاهد قیام عیسی مسیح بودند.   

منبع: www.gotquestions.org

Sep/26/2018 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 169 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر