کتاب مقدس درباره معجزات شیطانی چه می گوید؟

شما به سختی می توانید کسی را پیدا کنید که از برخی معجزات مذهبی  چیزی نشنیده باشد. بسیاری از کاتولیکها به صحت روایتهای مختلف از تجلی مریم باکره، استیگماتا، گریه و خونریزی از مجسمه، و حتی اجساد تباهی ناپذیر باور دارند. معجزاتی از این دست در سایر ادیان مانند هندویسم، بودیسم، و اسلام نیز وجود دارند و تمامی آنها مستند شمرده میشوند.

شیطان قدرت این را دارد که معجزه نماید. با وجودیکه قدرت او محدود است، ولی می تواند و معجزاتی جهت فریب به ظهور می آورد. یوحنا 8: 44 می فرماید که شیطان یک دروغگو است و پدر دروغهاست. شیطان می تواند خود را در قالب یک فرشته نورانی ظاهر کند (دوم قرنتیان 11: 14). او این را برای دور ساختن افراد از خدا انجام می دهد.

وقتی موسی و هارون با فرعون مواجه شدند، آنها معجزه ای را برای اثبات خدایی بودن پیامشان انجام دادند (خروج 7: 8-10). جادوگر مصر هم قادر به انجام همان معجزه "با ترفندهای مرموزش" بود (آیه 11). هرچند معجزه خدا بزرگتر بود (آیه 12)، ولی حقیقت این است که جادوگر قادر بود یک معجزه شیطانی در بارگاه شاه انجام دهد.

در زمان مصیبت عظیم، ظهور ضد مسیح یا دجال همراه با همه گونه معجزات و آیات و عجایبِ گمراه‌کننده خواهد بود (2 تسالونیکیان 2: 9). این معجزات به صراحت گفته شده که توسط شیطان انجام می شوند. عیسی هشدار می دهد که از نشانه های آخر زمان خیانت پیامبران جعلی است که "ظهور می کنند و برای فریب مردمان نشانه ها و عجایب بزرگ انجام میدهند" (متی 24:24).

وجود معجزات شیطانی یکی از دلایلی است که ما باید همه ارواح را آزمون کنیم: " ای عزیزان، هر روحی را باور مکنید، بلکه آنها را بیازمایید که آیا از خدا هستند یا نه. زیرا انبیای دروغینِ بسیار به دنیا بیرون رفته‌اند. " (اول یوحنا 4:1). هر زمان ما شک کنیم، باید مطمئن شویم که کتاب مقدس چه آموخته است. اگر معجزه گر چیزی بر خلاف کلام خدا می اموزد، بنابراین معجزه او، بدون توجه به اینکه چقدر متقاعد کننده است، یک توهم شیطانی است.

نمونه هایی از معجزات شیطانی قانع کننده در دنیای امروز انواع تجلی مریم مقدس در کشورهای مختلف است. این تجلی ها از مریم درست بنظر می رسند. و توسط میلیونها نفر باور می شوند. اما وقتی آنچه این تجلی ها می گویند را با آنچه کتاب مقدس می آموزد مقایسه می کنیم، حتی شبیه هم نیستند. با این ظهورهای مختلف، به ما گفته می شود که خدا میخواهد وقف جهانی را به قلب معصوم مریم وارد کند، که اگر این وقف و تسلیم به قلب معصوم او رخنه کند روحها در امان خواهند بود، که او شفیع بین انسان و خداست، که دعاکننده به این تسبیح حتماً وارد آسمان می شود، که او دعاگویان را می شنود و پاسخ می دهد، که شرکت در عشاء ربانی یا شام خداوند جبران گناهان علیه او خواهد بود، و این که  اشیای مبارک باید بر تن کرده شده و در خانه قرار داده شوند.

هیچیک از این پیامها از طرف خدا نیستند. عیسی تنها راه به سوی خداست (یوحنا 14: 6). مریم قلب "معصوم" (بیگناه) نداشت. وقف و تسلیم به مریم لازم نیست، و کتاب مقدس هرگز دستور به دعا به درگاه کسی نمیکند مگر خدا. عیسی تنها واسطه  بین انسان و خدا است (عبرانیان 7: 25، اول تیموتاؤس 2: 5، اول یوحنا 2: 1).

پیام تجلی های مریم به وضوح در تضاد با کتاب مقدس است. آیا افرادی که ادعا دارند تجلی مریم را دیده اند یک معجزه واقعی را تجربه کرده اند؟ بله، ممکن است. هرچند، اگر این ماهیت خود را "مریم" بنامد، برای جلال خداوند یا فرستادن مردم نزد عیسی مسیح  کاری انجام نمیدهد. در عوض، مریم جلال می یابد، و به مردم  گفته می شود که نجاتشان با این کارها کسب می شود.

معجزات شیطانی واقعی هستند و پدیدار می شوند. این مسئولیت ماست که مطمئن شویم درگیر آنها نشویم. ما باید کتاب مقدسمان را باز نگه داریم و حقیقت  کشف شده خدا را پیش روی هر معجزه ای که می بینیم بگذاریم.

منبع پیشنهادی مطالعه: Counterfeit Miracles by Benjamin Warfield

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: علیرضا مربی

Oct/04/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 866 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر