آیا خداوند افکار، اعمال و رفتار انسانها را کنترل می کند؟

دوست گرامی سلام، از سؤال شما کمال تشکر را داریم. کتاب مقدس به آزادی انتخاب انسان معتقد است و اعمال و افکار انسانی توسط خداوند و هیچکس دیگر کنترل نمی شود ولی البته ما بخاطر اعمالمان پاسخگو خواهیم بود. انسان آزاد است که انتخاب کند ولی در قبال اعمال خود مسئولیت نیز دارد.  

با تشکر فراوان،

کشیش ورژ باباخانی

سلام علیکم ضمن عرض تشکر و قدر دانی از پاسخ شما به سوال بنده و آرزوی عاقبت بخیری برای شما اشکالات پاسخ شما به سوال بنده: 1. کنترل کردن و نظارت بر اعمال و افکار تناقضی با اختیار انسان ندارد؛ اینکه خداوند تعالی اعمال انسان را می بیند و از افکار او آگاهی دارد و یا حضرت مسیح شاهدی از طرف خداوند بر رفتار مردم و دینداری آنان است باعث سلب اختیار از افراد نیست. 2. اگر رفتار و افکار ما تحت نظارت و ثبت و ضبط نیست چگونه در برابر آن پاسخگو خواهیم بود اگر کنترلی وجود ندارد پس از کجا و به چه چیزی مورد سوال قرار خواهیم گرفت تا پاسخگو باشیم؟ به نظرم در آیین مسیح نیز این اعتقاد وجود دارد که خداوند و برخی شاهدانی که او انتخاب کرده است مانند فرشتگان یا حضرت مسیح سلام الله علیه، از کارهای بندگان آگاهی دارند. بخشی از پاسخ شما عرض من را تایید میکند اما این سخن نیاز به شاهد و دلیل از کتاب مقدس دارد. منتظر پاسخ شما در این باره هستم. خدا نگهدار

دوست بسیار عزیز، متشکرم برای نظری که داده اید و نظر شما برای بنده بسیار محترم است. وقتی از کنترل افکار و اعمال صحبت می کنیم یعنی مسئولیت با کسی است که آن را کنترل می کند. خدا هیچوقت اعمال و افکار ما را کنترل نمی کند مگر آنکه ما از او بخواهیم که افکار ما را تحت تسلط خود قرار دهد. پاسخگویی ما به خدا در برابر اعمال ما هیچ خدشه ای بر آزادی انتخاب انسان وارد نمی آورد و نشانه کنترل خدا نیست. خداوند ما را آزاد آفریده. آزادی بدون مسئولیت همان چیزی است که امروزه در دنیای ما اتفاق می افتد.  

با تشکر فراوان،

کشیش ورژ باباخانی

سلام علیکم ضمن عرض تشکر و قدردانی از پاسخ شما به سوال بنده و آرزوی عاقبت بخیری برای شما اشکالات پاسخ شما به سوال بنده: 1. کنترل کردن و نظارت بر اعمال و افکار تناقضی با اختیار انسان ندارد؛ اینکه خداوند تعالی اعمال انسان را می بیند و از افکار او آگاهی دارد و یا حضرت مسیح شاهدی از طرف خداوند بر رفتار مردم و دینداری آنان است باعث سلب اختیار از افراد نیست. 2. اگر رفتار و افکار ما تحت نظارت و ثبت و ضبط نیست چگونه در برابر آن پاسخگو خواهیم بود اگر کنترلی وجود ندارد پس از کجا و به چه چیزی مورد سوال قرار خواهیم گرفت تا پاسخگو باشیم؟ به نظرم در آیین مسیح نیز این اعتقاد وجود دارد که خداوند و برخی شاهدانی که او انتخاب کرده است مانند فرشتگان یا حضرت مسیح سلام الله علیه، از کارهای بندگان آگاهی دارند. بخشی از پاسخ شما عرض من را تایید میکند اما این سخن نیاز به شاهد و دلیل از کتاب مقدس دارد. منتظر پاسخ شما در این باره هستم. خدا نگهدار.

دوست بسیار عزیز، متشکرم برای نظری که داده اید و نظر شما برای بنده بسیار محترم است. وقتی از کنترل افکار و اعمال صحبت می کنیم یعنی مسئولیت با کسی است که آن را کنترل می کند. خدا هیچوقت اعمال و افکار ما را کنترل نمی کند مگر آنکه ما از او بخواهیم که افکار ما را تحت تسلط خود قرار دهد. پاسخگویی ما به خدا در برابر اعمال ما هیچ خدشه ای بر آزادی انتخاب انسان وارد نمی آورد و نشانه کنترل خدا نیست. خداوند ما را آزاد آفریده. آزادی بدون مسئولیت همان چیزی است که امروزه در دنیای ما اتفاق می افتد.

با تشکر فراوان،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 478 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر