مدافع برجسته معاصر مسیحی: دکتر تانیا واکر 

دکتر تانیا واکر رئیس مرکز دفاعیات ایمان مسیحی در دانشگاه آکسفورد واقع در کشور انگلستان می باشد و در سازمان مسیحی راوی زاکاریاس، از مدافعین ایمان مسیحی است. پس از کسب مدرک لیسانس خود در رشته سیاست، فلسفه و اقتصاد از دانشکده کرایست چرچ در دانشگاه آکسفورد  و پیش از ادامه تحقیقات خود برای کسب مدرک دکترا، تانیا در نقشهای مختلف سیاسی مشغول به فعالیت شد. ایشان دررشته مطالعات بین المللی و سیاست دارای درجه دکترا می باشند. خانم تانیا واکر سخنگوی بین المللی در مباحث دفاعیات ایمان مسیحی  و همچنین در سازمان اُ سی سی اِی (OCCA)  و موقعیتهای وسیعتر پرورشی و تربیتی، مشغول تربیت رهبران و مدافعین ایمان مسیحی می باشند. 

منبع: وب سایت سازمان بین المللی راوی زاکاریاس

ترجمه: اِلما غریبیان

Oct/18/2018 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 183 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر