اآیا مسیحیت یک باور درونی و قلبی هست یا خیر ؟ لطفا" توضیح دهید آیا امکان ندارد شخصی ایمان قلبی داشته باشد؟

بنده منظور شما را به خوبی متوجه نمی شوم. اما دو حدس می زنم و به این دو حدس جواب خواهم داد:

1- آیا مسیحیت ایمانی قلبی است و نیازی به اعتراف به ایمان نیست؟

مسیحیت نه فقط یک ایمان قلبی است اما به قدرت زبان و اعتراف افراد به خداوندی مسیح نیز اهمیت می دهد. در رساله رومیان فصل 10 آیه 9و 10.

2- آیا مسیحیت یک ایمان قلبی است و شخصی و نیازی به رفتن به کلیسا نیست؟

مسیحیت در ضمن اینکه یک ایمان شخصی است، ایمانی اجتماعی نیز هست. عیسی مسیح پس از قیامش از مردگان و صعودش به آسمان، کلیسا را که یک جامعه است، بنیان گذاشت و مسیحیت ایمانی به پیروی انفرادی افراد از مسیح ندارد بلکه ما از بدو ایمان به عیسی مسیح وارد جامعه ای بنام کلیسا می شویم که در آنجا اصلاح و تربیت و تجهیز می شویم تا خدا و مردم را خدمت کنیم. رساله افسسیان در عهد جدید برای تأکید بر اهمیت این جامعه کلیسایی نوشته شده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/26/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 261 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر