به چه دلیل معلمین کلام خدا باید اهمیت کلام را بدانند؟

سؤال شما خود حاوی جواب شماست: تعلیم کلام خدا مسلما" نشان دهنده این است که یک معلم به آن اهمیت می دهد. در ضمن بدون دانستن اهمیت کلام خدا، شخص چگونه خود را معلم کلام خدا می داند؟ مسلما" شناخت کلام خدا و اهمیت آن اساسی ترین شرط برای تعلیم آن است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/17/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 202 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر