آیا مریم مجدلیه همان زن فاحشه بود که فریسیان می خواستند سنگسارش کنند و عیسی مسیح اون زن را بخشید؟

خیر مریم مجدلیه آن زن نبود. در باره مریم های مختلف که در انجیل به آنها اشاره شده، مقاله ای در وب سایت پرپاسخ موجود است که کپی آن را در زیر جهت اطلاع بیشتر شما می فرستم:

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

مریم، اسمی متداول در اسرائیل در زمان ظهور مسیح  بوده است و شکل عبری این اسم همان میریام است. عهد جدید به شش زن مختلف به نام مریم اشاره می کند:

معروف ترین مریم در کتاب مقدس، مادر عیسی است.

مریم دوم در کتاب مقدس، مریم مجدلیه می باشد. او ملقب به مجدلیه بود تا از مریمهای دیگر قابل تشخیص باشد. لوقا 8: 2 اشاره دارد به اینکه عیسی هفت دیو را از او اخراج کرد. او پیرو سرسپرده عیسی مسیح بود.

سومین مریم مریم بیت عنیا می باشد. این مریم، خواهر مرتا و ایلعاذر بود. آنها در بیت عنیا زندگی می کردند. لوقا 10: 38-42

مریم چهارم مریم مادر یعقوب جوان و یوسف و همسر حلفای بود. به او در مرقس 15: 40؛ متی 27: 56 و یوحنا 19: 25 و جاهای دیگر اشاره شده است.

مریم پنجم، مریم مادر یوحنا ملقب به مرقس بود. در اعمال رسولان 12: 12 به او اشاره شده است.

و ششمین مریم، مریمی است که به عنوان عضوی از کلیسای روم به او اشاره شده است (رومیان 16: 6)

موفق باشید.

Jun/04/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 399 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر