در کجای عهد عتیق در مورد 613 قانون یهودیان به صورت کامل صحبت شده؟

تمام شریعت و قوانین مربوط به آن در پنج کتاب اول عهد عتیق که تورات نامیده می شود و به کتابهای: پیدایش و خروج و لاویان و اعداد و تثنیه معروفند، موجود است.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/24/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 246 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر