در کتاب اشعیای نبی فصل 53 ایات 1 تا 12 که در مورد کسی پیشگویی می کند که می گویید این فرد مسیح است ولی با ضمیر او گفته شده که صراحتا اعلام نکرده که منظورش مسیح است، ‌چرا که بعد از آن هم پیامبران دیگری هم شهید و کشته شدند مانند یحیی نبی. چه شاهد و سندی وجود دارد که مصلوب شدن عیسی مسیح را اثبات کند؟

اگر به اشعیاء 53 به دقت نظری بیفکنیم، چند نکته قابل ملاحظه در صحت اطمینان مسیحیان از اشاره این پیشگویی به عیسی مسیح برمی خوریم که در زیر به آنها اشاره ای مختصر می کنم:

1- این شخص که اشعیاء در باره اش سخن می گوید، ظاهری بسیار زشت پیدا کرده است که مردم مشتاق ظاهر او دیگر نیستند (آیه 2) در حالیکه در باره یحیی و دیگر پیامبران چنین چیزی صدق نمی کند. تنها عیسی مسیح بر روی صلیب صورتی زشت پیدا کرد چون خون از تمام چهره او سرازیر بود و در ضمن خسته و کوفته شده بود.

2- تنها کسی که اشاره شده که به خاطر رنجهای ما بود که او تمام دردها را متحمل شد و خوار و مطرود نزد آدمیان و مرد درد آشنا و رنجدیده بوده، عیسی مسیح است که در عهد جدید بارها به این مسئله اشاره شده (آیه 4)(مقایسه کنید با عبرانیان 4: 15 در عهد جدید و بسیاری آیات دیگر)

3- در آیه 5 به این مسئله اشاره می کند که به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد!!! چه کسی بدنش بخاطر نافرمانیها و گناهان بشریت سوراخ شد؟ کاملا" واضح است که این عیسی مسیح است که بر صلیب دستها و پاهایش میخکوب و سوراخ شد. (یوحنا 20: 27)

4- تنها کسی که در عهد جدید اشاره شده که به زخمهای او ما شفا یافتیم (اول پطرس 2: 24) و در اشعیاء 53: 5 به آن مستقیما" اشاره شده، خود شخص عیسی مسیح است و لاغیر.

5- در آیه 7 به این مسئله اشاره می کند که این شخص مثل بره ای برای ذبح برده می شود. یحیی تعمید دهنده به  تنها شخصی که در عهد جدید و در تاریخ به او به عنوان بره ای که برای گناه بشریت ذبح شد، اشاره کرده، عیسی مسیح است (یوحنا 1: 29)

6- تنها کسی که از خطاکاران شمرده شد و گناهان بسیاری را بر دوش گرفت، عیسی مسیح بوده است که در عهد جدید صدها آیه به این مسئله اشاره می کنند.

7- و بالآخره تنها کسی که برای خطاکاران شفاعت می کند (آیه 12) باز هم عیسی مسیح است که شفیع ما نزد پدر نامیده شده و تنها واسطه میان انسان و خدا ( رساله اول یوحنا 2: 1 و اول تیموتاؤس 2: 5) می باشد.

و تمام فصل 53 فریاد می زند که در باره شخص عیسی مسیح است و لاغیر!!

و در ضمن باید به این مسئله اشاره کنم که اشعیاء فصل 53 را، انجیل عهدعتیق می نامند. 

شاد و پیروز باشید،

کشیش ورژ باباخانی

 

Jun/19/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 199 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر