آیا عیسی مسیح دو بار معجزه نان و ماهی را انجام داد؟ یعنی در دو محل مختللف بنام های (مجدلیه، مرقس باب 8 ایه 19) و ( دلمانوته، متی باب 15 ایه 35)؟

بله در دو نوبت.  ماجرای خوراک دادن به 4000 نفر جدا از واقعه خوراک دادن به 5000 نفر است. برای اطلاعات بیشتر به انجیل متی باب 14 آیات 13 تا 21 و همچنین به انجیل یوحنا باب 6 آیات 1 تا 13 مراجعه کنید.

پاسخ از: آبیلا یوحنا مارو

Oct/03/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 140 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر