آیا پیشگوئی مسیح در باره آمدن روح القدس اشاره به پیامبری دیگر پس از او ندارد؟

روح القدس سومین اقنوم از اقانیم ثلاثه می باشند و ایشان سومین شخصیت تثلیث اقدس می باشند. روح القدس در ضمن اینکه روح پدر نامیده شده، روح عیسی مسیح نیز نامیده شده است. عیسی مسیح پیشگویی کرد که روح القدس بر شاگردانش نازل خواهد شد. اگر به کتاب یوئیل نبی فصل 2 آیات آخر مراجعه کنید می بینید در آنجا اشاره شده که خدا روح خود را در ایام آخر بر همه بشر خواهد ریخت. در عهد عتیق روح خدا بر سه قشر مردم فرو می ریخت یعنی: انبیاء و کاهنان و پادشاهان قوم یهود. اما در یوئیل پیشگوئی شد که در ایام آخر خدا روح خود را بر همه بشر خواهد ریخت. و شاگردان مسیح در اورشلیم در دعا منتظر ماندند و در روز پنتیکاست این پیشگوئی عملی شد. آنها از روح القدس پر شدند و پطرس رسول در موعظه اش در روز پنتیکاست اشاره کرد که این همان پیشگوئی یوئیل نبی است. در ضمن عیسی مسیح نه فقط پیشگوئی نکرد که پس از او پیغمبری خواهد آمد بلکه فرمود پس از او پیغمبران دروغین خواهند آمد که در ظاهر مانند بره ای بی گناه اما در باطن مانند گرگی درنده خواهند بود. 

عیسی مسیح فرمود: من اول و آخر و ابتدا و انتها و الف و یا هستم. و بر صلیب در لحظات آخر فریاد زدند: تمام شد. او کار نجات بشریت از گناه را با قربانی ای که بر صلیب تقدیم پدر کرد تمام کرد. در ضمن نیازی به دینی دیگر پس از عیسی مسیح نبود. خدا یک دین به بشریت داده و آن دینی است که به موسی و انبیاء عهد عتیق داده شد و عیسی مسیح دینی دیگر نیاورد بلکه آمد تا آنچه در عهدعتیق در مورد نجات دهنده بشر و تمام کننده شریعت پیشگوئی شده بود، عملی سازد. عیسی مسیح مظهر کامل ذات خدا بود که به زمین آمد و انسان شد و کامل تر از او وجود ندارد که بخواهد او را کامل کند. هیچکس کامل تر از او نیست و نخواهد بود. او هم ذات با خدا بود و در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 1 می فرماید: در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا خدا و کلمه خدا بود. در آیه 14 همان باب می گوید و کلمه انسان شد و در میان ما ظاهر شد و ما جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر.

فکر می کنم کاملا" روشن است که نیازی به پیامبری دیگر پس از عیسی مسیح وجود نداشته و نخواهد بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/12/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 625 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر