شروع تفاوت بین نژادها چه بود؟

کتاب مقدس به ما کاملاً و واضحاً شروع نژادهای مختلف و یا علت رنگ پوست انسانها را توضیح نمی دهد. در واقع فقط یک نژاد وجود دارد-نژاد انسان. آنوقت در بین نژاد انسان تفاوت رنگ پوست و خصوصیات دیگر جسمانی است. بعضی حدس می زنند که وقتی خدا زبانهای مردم را در موقع ساختن برج بابل مغشوش کرد (پیدایش 11: 1-9)، اختلاف بین نژادها را هم آفرید. امکان دارد که خدا تغییر ژنتیک را در انسانها بوجود آورد تا بتوانند در محیط زیستهای مختلف دوام بیاورند، مثلا پوست تیره تر آفریقایی ها آنها را مجهز می کند که بتوانند در گرمای آفریقا زندگی کنند. بر اساس این دید، خدا زبانها را مغشوش کرد، و باعث شد که از نظر زبان مجزا شوند و بعد اختلاف ژنتیکی نژادها را بر اساس اینکه هر گروهی در کجا اقامت گزیدند خلق کرد. درحالیکه چنین چیزی ممکن است، اما اساس کتاب مقدسی برای این دید وجود ندارد. نژاد/رنگ پوست انسانها در هیچ جای کتاب مقدس در ارتباط با برج بابل نیامده است. بعد از طوفان، وقتی زبانهای مختلف بوجود آمدند، گروههایی که به یک زبان حرف می زدند با هم زبانهای خود نقل مکان کردند. با اینکار، کل ژن آن گروه خیلی کم شد چون آن گروه دیگر تمام جمعیت دنیا را در کنار خود نداشت که با آنها ادغام شود. تولید مثل با اقوام نزدیکتر باعث شد، خصوصیات مشخصی در گروههای مختلف بارزتر شوند (همة اینها بصورت امکانی در یک کُد ژنتیکی وجود داشتند). با ازدیاد تولید مثل در نسلهای بعدی، کل ژن هر گروه کوچکتر و کوچکتر شد، تا جایی که کسانی که یک نوع زبان داشتند همه شکلهای مشابه و مثل هم پیدا کردند. توضیح دیگر این است که آدم و حوا دارای ژنهایی بودند که می توانستند تولید مثل فرزندان سیاه، قهوه ای و سفید کنند (و بقیة رنگها مابین این سه رنگ). این مشابه است با اینکه یک زوج از دو نژاد مختلف بچه هایی با رنگهای مختلف تولید مثل می کنند. از آنجایی که خدا واضحا می خواست انسانها در ظاهر مختلف بوجود بیایند، به آدم و حوا این قدرت را داد تا بچه های با رنگها متفاوت تولید مثل نمایند. بعدها، تنها بازماندگان طوفان نوح و زنش، سه پسر و سه عروسش همه با هم هشت نفر بودند (پیدایش 7: 13). احتمالا عروسهای نوح از نژادهای مختلف بودند. در ضمن امکان دارد که زن نوح هم با نوح از نظر نژاد متفاوت بودند. ممکن است هر هشت نفر آنها از نژادهای مختلف بودند، که باعث می شد آنها ژن هایی داشته باشند که بچه هایی با نژادهای مختلف به دنیا بیاورند. بهر حال مهمترین جنبة این سوال این است که ما همه از یک نژاد هستیم، همه بوسیلة یک خدا آفریده شده ایم، و همه برای منظور مشترکی آفریده شده ایم-اینکه خدا را جلال بدهیم.  


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 484 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر