با سلام یک مسیحی واقعی چه کسی است ؟ با تشکر

دوست بسیار عزیزم علی جان سلام و روزتان به خیر و خوشی،

یک مسیحی واقعی کسی است که با تسلیم زندگی و وجود خود به عیسی مسیح و ایمان به اینکه او برای گناهانش روی صلیب فدا شده و سه روز پس از مرگ از میان مردگان برخاسته و اعتراف به اینکه او خداوند و پسر خدا است و انجام مراسم تعمید آب شروع به زندگی پاک و مقدس و دگرگون شده ای با عیسی مسیح می کند و با او و با همسایگانش دائما در رابطه ای زنده و پویا  و صلح آمیز قرار دارد و هر روزه از برکات و شادیها و آرامش و تسلی و هدایتهای روح خدا در زندگیش لذت می برد و مشتاقانه منتظر ملاقات داماد آسمانی خود عیسی مسیح می باشد و برای آن لحظه و امید پرجلال خود را پاک نگه می دارد.

مسلما" در این مسیر پیروی از مسیح لحظات بسیار سخت و آزمایشات و بحرانها و زخمها و افتادنها و بلند شدنهای زیادی  بوجود خواهد آمد، اما نجات دهنده و شفادهنده ای داریم که دائما" زنده است و برای ما شفاعت می کند یعنی عیسی مسیح.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/21/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 299 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر