آیا ما در بهشت خانواده خود را خواهیم شناخت یا با آنها درارتباط خواهیم بود؟

همه فرقه های مسیحی که به کتاب مقدس وفادار هستند با اشاره به کتاب مقدس متحدا" معتقدند که هر شخص هویت و تمامیت خود را در بهشت حفظ می کند و مسلما" در بهشت یا آسمان و زمین جدید همه ما یکدیگر را به خوبی خواهیم شناخت و روابطمان بسیار عمیق تر و پر معناتر و مقدس خواهد بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/29/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 342 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر