1. می خواستم راجع به سلسله مراتب و حیطه وظایف انواع روحانیون مسیحیت اطلاعات مبسوطی داشته .باشم(شرایط و ضوابط دست یابی به هر درجه و عنوان هم ذکر شود. ممنون می شوم). 2. همچنین درباره کتب اصلی و پایه ای که افراد واجد شرایط برای کشیش شدن باید مورد مطالعه و آموزش قرار بگیرند اطلاعات تفصیلی داشته باشم.

برای خدمت های گوناگون کلیسایی در کتاب مقدس منصب ها و عناوین مختلفی نام برده شده است. البته در کلام خدا اشاره شده که همه کسانی که در کلیسای خداوند و در خانواده خدا قرار دارند، دارای استعدادها و عطایای خدادادی می باشند و می بایست این استعداد و عطای خود را تشخیص داده و مطابق آن در کلیسا خدمت کنند.

اما اگر منظور شما از سؤالتان منصبها و مقامات کلیسایی می باشد که کتاب مقدس اشاره می کند که این اشخاص، خود عطایی برای کلیسا می باشند در رساله پولس رسول به افسسیان 4: 11 به این نوع خدمتها اشاره شده است:

1- رسولان

2- انبیاء

3- مبشرین

4- شبانان و معلمان

هر کدام از این افراد که عطایی به کلیسای خداوند می باشند دارای وظایف و شرایط خاص خودشان می باشند. اما شرایط واحدی که در همه آنها باید باشد، عبارتند از:

1- دعوت و خواندگی از جانب خدا

2- تأئید این دعوت و خواندگی از جانب کشیشان و خادمین دیگر کلیسا با مشاهده ثمرات و میوه های خدمت این اشخاص

3- اداره خانواده خود به طرزی زیبا و خداپسندانه چون خانواده اولین عنصر جامعه می باشد و کلیسا جامعه ای وسیع تر و اگر شخص خانواده خود را نتواند اداره کند، مسلما" قادر به خدمت به کلیسا نیز نخواهد بود.

4- داشتن شخصیتی ملایم و فروتن و صبور و نه جنگجو و نه زرپرست و نه میگسار یا طماع سود قبیح و نباید نوایمان باشد و حتما می بایست رشد قابل توجهی در ایمان خود کرده باشد و نیز می بایست نزد مردم خارج از کلیسا هم شخصی نیک نام باشد.

5- تحصیلات علم الهی به اندازه کافی (منظور تحصیلات آکادمیک در دانشگاههای الهیات مسیحی و یا مطالعات آکادمیک از الهیات مسیحی و تاریخ کلیسا و... می باشد).

6- تأئید خدمت و دعوت این شخص از جانب جماعت کلیسایی خودشان

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Apr/01/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 186 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر