اگه عیسی خداست پس چرا دعا می کرد؟

کتاب مقدس معتقد به وجود خدایی واحد می باشد که در سه شخص می باشد: پدر و پسر و روح القدس و این سه از ازل تا به ابد با یکدیگر در مشارکت و مصاحبت بوده اند و هستند و خواهند بود. و وقتی عیسی مسیح بر زمین بود با پدر و روح القدس همکاری و هماهنگی کامل داشت و حتی می فرماید من بدون خواست پدر کاری نمی کنم. او در مصاحبت  و همکاری و مشارکت با پدر و روح القدس در زمان حیات زمینی خود نیز ادامه می داد.

برای اطلاعات بیشتر در باره دیدگاه کتاب مقدس مسیحیان در باره ذات الهی و مسئله تثلیث اقدس و وجود پدر و پسر و روح القدس که دارای ذات خدا هستند می توانید مقالات زیادی را در وب سایت پرپاسخ به دقت مطالعه کنید و از آن آگاهی یابید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/30/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر