آیا آیاتی در مورد دوران و مدت بارداری زنان در کتاب مقدس وجود دارد ؟

آیاتی که به این دوران مربوط می شود عبارتند از:

" پیش از آنکه تو را در رحم نقش بندم، تو را شناختم." (ارمیاء 1: 5)

" فرزندان، میراثی از جانب خداوندند، و ثمره رحم، پاداشی از سوی او." (مزمور 127: 3)

" اما تو مرا از شکم مادر بیرون آوردی، و از شیرخوارگی اطمینانم بخشیدی! از تولد بر تو افکنده شدم؛ از شکم مادرم، خدای من تویی." ( مزمور 22: 9 و 10)

" هر بخشش نیکو و هر عطای کامل از بالاست، نازل شده از پدر نورها که در او نه تغییری است و نه سایه ناشی از دگرگونی." (رساله یعقوب 1: 17)

" زیرا باطن مرا تو آفریدی؛ تو مرا در رحم مادرم در هم تنیدی، تو را سپاس می گویم، زیرا عجیب و مهیب ساخته شده ام؛ اعمال تو شگفت انگیزند، جان من این را نیک می داند. استخوانبندی ام از تو پنهان نبود، چون در نهان ساخته می شدم. آنگاه که در ژرفای زمین تنیده می شدم، دیدگانت کالبد شکل ناگرفته مرا می دید. همه روزهایی که برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید، پیش از آنکه هیچ یک هنوز پدید آمده باشد." ( مزمور 139: 13-16)

و بسیاری آیات دیگر. اینها بعضی از نمونه های آیات بود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/09/2017 سوالات رایج کشیش ورژ باباخانی 246 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر