دیسپِنسِیشِنالیسِم چیست و آیا کتاب مقدسی است؟

دیسپِنسِیشِنالیسِم یک سیستم خداشناسی (تئولوژی) است که دو قسمت اولیه و مشخص دارد. 1) تفسیر عینی مداوم از کلام خدا، بخصوص نبوت کتاب مقدس. 2) مجزا بودن بین اسرائیل و کلیسا در برنامة خدا.  دیسپِنسِیشِنالیسِم ادعا می کند که اصول هنر تفسیر آنها در این است که عینی تفسیر می کنند، یعنی به هر کلمه ای همان معنی را نسبت می دهند که در استفادة روزمره بکار می رود. سمبلها، تمثیلها و تشابهات در این متد همه بصورت ساده تفسیر شده اند و این اصلا مغایر با تفسیر عینی نیست. حتی پشت سمبلها و تمثیلها معنی عینی وجود دارد. حداقل سه دلیل وجود دارد که چرا این بهترین نوع دید کلام خداست. اول، از نظر فلسفی، هدف از زبان بخودی خود ایجاب می کند که ما عینی تفسیر کنیم. زبان بوسیلة خدا و برای برقراری رابطه با انسان داده شد. دومین دلیل کتاب مقدسی است. هر نبوت دربارة عیسی مسیح در عهد عتیق عینا انجام شد. تولد عیسی، خدمت عیسی، مرگ عیسی، و قیام عیسی همه دقیقا و عینا چنانکه عهد عتیق پیشگویی کرده بود اتفاق افتاد. در عهد جدید هیچ انجام نبوتی نیست که عینا نبوده باشد. این بحثی قوی برای تفسیر عینی می باشد. دیگر اینکه اگر تفسیر عینی در مطالعة کتاب مقدس بکار نرود، استانداردی ثابت برای درک کتاب مقدس وجود ندارد. آنوقت هر کس می تواند کتاب مقدس را آنطور که بنظرش درست می آید تفسیر کند. در اینصورت تفسیر کتاب مقدس دور این مطلب می گردد که "این قسمت برای من چه معنی دارد..."بجای اینکه "کتاب مقدس می گوید....." متاسفانه، این مطلب امروزه بعنوان تفسیر کتاب مقدس بسیار اتفاق می افتد. تئوری دیسپِنسِیشِنال تعلیم می دهد که دو نوع قوم خدا وجود دارند: اسرائیل و کلیسا. دیسپِنسِیشِنالیسِم قبول دارد که نجات همیشه بوسیلة ایمان بوده است- به خدای پدر در عهد عتیق و بخصوص به خدای پسر در عهد جدید. دیسپِنسِیشِنالیسِم می گوید در نقشة خدا کلیسا جانشین اسرائیل نشده است و وعده هایی که خدا در عهد عتیق به قوم اسرائیل داده است، به کلیسا منتقل نشده اند. این دید عقیده دارد که وعده هایی که خدا در عهد عتیق به قوم اسرائیل داد (برای سرزمین، نسلهای بسیار، و برکات) بالاخره در دورة هزار سالی که در مکاشفه فصل 20 از آن صحبت می کند به انجام خواهد رسید. دیسپِنسِیشِنالیسِم باور می کند که همانطور که خدا در این زمان تمرکز خود را بر روی کلیسا گذاشته است، در آینده دوباره تمرکز خود را بر روی قوم اسرائیل خواهد گذاشت (رومیان 9-11) با استفاده از این سیستم بعنوان یک پایه، دیسپِنسِیشِنالیسِم می گوید که کتاب مقدس به هفت دوره تقسیم شده است: بیگناهی (پیدایش 1: 1-3:7)، وجدان (پیدایش 3: 8-8: 22)، حکومت انسان (پیدایش 9: 1- 11: 32)، وعده (پیدایش 12: 1-خروج 19: 25)، شریعت (خروج 20 : 1- اعمال رسولان 2: 4)، فیض (اعمال رسولان 2 : 4 –مکاشفه 20 : 3)، و سلطنت هزارساله (مکاشفه 20: 4-6). دوباره باید بگوییم که این دوران ها راههای به نجات نیستند، بلکه طریقهایی هستند که خدا با انسان رابطه بر قرار می کند. دیسپِنسِیشِنالیسِم، بعنوان یک سیستم، بازگشت ثانوی مسیح را قبل از سلطنت هزار ساله و معمولا ربوده شدن را قبل از مصیبت عظیم تفسیر می کند. بطور خلاصه، دیسپِنسِیشِنالیسِم یک سیستم خداشناسی است که روی تفسیر عینی نبوت کتاب مقدس تاکید می کند و يا، تمایز واضحی بین قوم اسرائیل و کلیسا می دهد، و کتاب مقدس را به دوران های مختلفی که در آن ذکر شده است تقسیم می کند.   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 533 بازدید 3  

نظرات کاربران

  • نظر عباس

    با درود خدمت شما ، سپاسگذارم از اطلاع رسانى مفيد شما ، بركت خداوندمان مسيح با شما باد ، آمين


ارسال نظر