اگر شما مسلمان زاده بودید و سن شما 45 سال بود و به مسیحیت ایمان می آوردید و از شما سؤال می شد: چرا در این سن ایمان آوردی و برای من دلیل بیاور. شما چه جوابی به من می دادید ؟

در پاسخ به سؤال شما بنده این را می گویم که ایمان آوردن به عیسی مسیح دارای شرایط سنی نمی باشد و هیچ مرز سنی ندارد. در زمان حیات عیسی مسیح نیز افراد مختلف با سنین مختلف به او ایمان آوردند و تعمید گرفتند. در واقع در مسیحیت ایمان موروثی وجود ندارد و به هر حال شخص بایستی پس از بلوغ و رشد کافی تصمیم به انتخاب ایمان خود با آزادی انتخاب کامل بگیرد. ما با تولد در خانواده مسیحی نیست که مسیحی هستیم بلکه با تولد دوباره توسط ایمان به عیسی مسیح است که مسیحی می شویم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/04/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 274 بازدید 1  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    سلام مرسی که به سوال من پاسخ دادید . همیشه شاد باشید


ارسال نظر