آیا معجزات باور کردنی هستند؟

معجزات در ایمان تاریخی مسیحیان اساسی هستند. اگر عیسی مسیح خدای مجسم نبود و او جسماً از قبر برنخاست، پس ایمان مسیحی چنانکه ما آن را از تاریخ و کتاب مقدس می شناسیم نمی بایست یا نمی تواند حقیقت داشته باشد (رومیان 10: 9-10 را ببینید). تنها در اینصورت است که خیلی راحت است که ببینیم چرا دشمنان ایمان مسیحی بسیاری از حملات خود را به ضد این دو معجزه تجسم مسیح و قیام مسیح بخصوص و نیز بر ضد امکان معجزات بطور کلی متمرکز کرده اند. آنچه هر شخص به امکان معجزات ایمان دارد از جهان بینی او ناشی می شود. در سؤال معجزات، تشخیص مهم جهان بینی ها بین دو دیدگاه طبیعت گرایی و مافوق طبیعت گرایی می باشد. برای یک طبیعت گرا عالم هستی قابل مقایسه با یک جعبه بسته می باشد. هر آنچه در داخل جعبه اتفاق می افتد نتیجه یا قابل توضیح در رابطه با همه چیزهایست که درون خود جعبه می باشد. هیچ چیز (که شامل خدا نیز می شود) خارج از جعبه وجود ندارد، پس هیچ چیز خارج از جعبه که ما آن را عالم هستی و طبیعت می نامیم، می تواند تاثیر سببی در داخل جعبه داشته باشد. اینجا بجاست از طبیعت گرای معروف کارل ساگان نقل قول کنیم که گفته است: " عالم هستی همه چیزی است که بوده و تا ابد خواهد بود."  پس دلیل اصلی اینکه چرا طبیعت گرایان به معجزات ایمان ندارند این است که جهان بینی آنان، آنها را از این کار باز می دارد. اگر یک طبیعت گرا یکدفعه شروع به پذیرفتن امکان معجزات بکند و باور کند که معجزات واقعا" امکان دارند، شروع به دور شدن از طبیعت گرایی و ورود به یک جهان بینی متفاوت می کند. هر شخصی با جهان بینی طبیعت گرایانه هیچگاه مرتبا" به معجزات ایمان نخواهد داشت. هیچ مباحثه ای در رابطه با معجزات با چنین شخصی موفق نخواهد بود. بهترین روش برای به چالش طلبیدن بی ایمانی چنین شخص، با زیر سوال بردن طبیعت گرایی او امکان دارد. جهان بینی الهیات مسیحی وجود خدای شخصی، که ماورای طبیعت است و نیز " خارج از جعبه" وجود دارد را می پذیرد. مافوق طبیعت گرایی مسیحیت، ابدیت طبیعت را رد می کند. خدا جهان را آزادانه و exnihilo (یعنی از نیستی) آفرید.  عالم هستی مشروط است به اینکه بدون عمل خلاقانه خدا نمی توانست وجود داشته باشد و نیز بدون فعالیت نگهدارنده خدا نمی تواند به وجود خود ادامه دهد. بسیاری از قوانینی که بر عالم هستی حاکم هستند و باور طبیعت گرایان معجزات را غیر ممکن قلمداد می کند، توسط همین خدا آفریده شده است. واقعیت این است که یکی از مشکلات بزرگ طبیعت گرایان توضیح این مسئله است که چگونه نیروهای غیرهوشمند می توانند باعث بوجود آمدن هوش، شناخت و منطق باشند.   نویسنده: رونالد اچ نش مترجم: کشیش ورژ باباخانی    


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 509 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر